Trials workshops Toekomst van Energie

23 juni 2016

IMAG2879Begin juni 2016 was het zover en werden de eerste twee trials voor de workshops voor De Toekomst van Energie gehouden. Het doel van deze trial-workshops was inhoudelijk, maar vooral ook bedoeld om feedback te krijgen over de methode. Dit bleek ontzettend nuttig om te doen. Tijdens de twee trials, de eerste voor de stuurgroep Energie en de tweede voor Jong OCW enJong NWO, kwamen hele leuke en inspirerende beelden naar boven. Daarnaast ontstond ook inzicht in wat niet duidelijk was en waar de deelnemers vastliepen in de discussie. Eén van de meest opvallende opmerkingen was “In 2050 hebben we allemaal een chip in ons hoofd waardoor we windmolens niet meer lelijk vinden.”

Workshops

Maar wat gaan we dan doen tijdens de workshops? Tijdens de workshops bevinden we ons in 2050. Dan hebben we natuurlijk we de klimaatdoelstellingen behaald en gaan we op een andere manier met energie om dan nu. Om tot dit punt te komen, zijn er in de loop der jaren een aantal belangrijke keuzes gemaakt. Tijdens de workshops willen wij er achter komen wat deze keuzes zijn, wat er voor nodig is om te veranderen en wanneer dit gaat gebeuren. Door in te zoomen op een aantal onderdelen van het energiesysteem (gebouwde omgeving, transport en industrie) en door binnen deze onderdelen een aantal voorbeelden centraal te zetten en te beschrijven, wil projectleider Soledad van Eijk onderzoeken hoe deze (mogelijke) energiesystemen tot stand zijn gekomen. Hierbij kan het gaan om ontwikkelingen op technologisch of op economisch vlak, maar ook om omslagpunten in de politiek of de maatschappij.