Trendanalyse Economie kijkt vooruit naar 2050

8 november 2018

Nemen robots onze banen over? En zullen cryptomunten de huidige valuta verdringen? Staat ons een nieuwe economische crisis te wachten? En zullen we een succesvolle transitie maken van een lineaire naar een circulaire economie? Zal de globalisering doorzetten of leidt een internationale handelsoorlog tot een meer gesloten economie? Is de Europese Unie nog een lang leven beschoren? En is het Nederlandse sociale zorgstelsel houdbaar in het licht van de vergrijzing?

Eerste stap scenariomethode

De laatste jaren is er in de Nederlandse media veel aandacht voor dit soort vragen over de Nederlandse concurrentiepositie, de arbeidsmarkt, het sociale zekerheidsstelsel en de kwetsbaarheid van de Nederlandse economie. Zodra toekomstgerichte vragen zich kenmerken door  complexiteit en onzekerheid is het verstandig om gebruik te maken van de scenariomethode. Dit trendonderzoek is de eerste stap daartoe.

Divers beeld toekomst Nederlandse economie

In de trendanalyse staan technologische ontwikkelingen centraal maar minstens zo belangrijk zijn de effecten daarvan  op demografische, ecologische en politieke ontwikkelingen. Omdat de trends een divers beeld van de toekomst van de Nederlandse economie geven, en zich nog in verschillende richtingen kunnen doorontwikkelen, is STT bezig met de ontwikkeling van een serious game om met experts, stakeholders en iedereen die geïnteresseerd is in de mogelijke toekomst van onze economie in gesprek te gaan over wat die toekomsten voor hen kunnen betekenen.

Publicatie downloaden

Download hier de publicatie Vooruitkijken naar 2050, Trends die de toekomst van de Nederlandse economie beïnvloeden.