Toekomstverkenning Veiligheid gestart

2 augustus 2017

Op 1 augustus 2017 is de nieuwe STT-toekomst-verkenning Veiligheid gestart. Projectleider Carlijn Naber trad per die datum in dienst van STT. Een korte kennismaking.

Carlijn studeerde Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Na afronding van die studie werkte zij bij een marktonderzoeksbureau. Momenteel werkt Carlijn bij Fontys in Tilburg. Daar is zij verantwoordelijk voor de gehele lijn van trendanalyse binnen de opleiding International Lifestyle Studies. Deze opleiding combineert trendonderzoek en conceptontwikkeling.

Kennis inzetten voor onderzoek

Op de vraag waarom zij voor STT en voor de toekomstverkenning Veiligheid heeft gekozen, antwoordt Carlijn: ‘Ik vind het belangrijk om mijn kennis over veranderende consumentenbehoeftes in te zetten voor onderzoek. Ik weet hoe mensen en omgevingen met elkaar interacteren en ik kan mijn trendonderzoek- en trendanalysekennis hiermee combineren. Hierdoor kan ik als economisch psycholoog een meerwaarde bieden.

Breed begrip

Ik realiseer mij terdege dat het thema “Veiligheid” een breed begrip is. In overleg met het Algemeen Bestuur van STT ga ik dat nog kaderen. We moeten het echt “kleiner” maken. Zeker ook omdat ik de verkenning binnen anderhalf jaar moet afronden.

Bestaande en nieuwe technologieën

Veiligheid is in deze tijd een belangrijk onderwerp. Het gevoel van veiligheid is heel erg gebaseerd op onze individuele waarneming. In mijn verkenning wil ik de mogelijkheden van de bestaande, maar ook van nieuwe technologieën die we kunnen inzetten om de samenleving veiliger te maken, in beeld brengen. Dat geeft hopelijk inzicht in manieren waardoor mensen zich in diezelfde samenleving nu en in de toekomst (nog) veilig(er) kunnen voelen. Ik wil een bijdrage leveren aan de toekomst van Nederland en door het uitvoeren van deze verkenning hoop ik daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.’