Toekomstverkenning Energie gestart

13 januari 2016

De toekomstverkenning Energie is met de komst van projectleider Soledad van Eijk begin januari 2016 van start gegaan. De eerste maanden van het onderzoek worden gebruikt om samen met experts een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de energiewereld en innovatieve ontwikkelingen in de onderzoekswereld. Dit zal het startpunt zijn voor een verdere verkenning waarbij Soledad samen met haar stuurgroep aan de hand van vernieuwende en prikkelende toekomstbeelden gaat kijken naar energie in de verre toekomst, waarbij Signals of Change en impact op de samenleving centraal zullen staan.

Wilt u betrokken worden bij deze toekomstverkenning?
Dan kunt u projectleider Soledad van Eijk een e-mail sturen.