Toekomstbeelden van de maatschappij: hoe ziet de samenleving er in 2035 uit

8 november 2019

Veel mensen maken zich zorgen over de toekomst. We verkeren in een overgangsfase naar een ander samenlevingsmodel met andere vormen van communicatie, democratie en economische ontwikkeling.

Vraagstukken van deze tijd

Het Netwerk Toekomstverkenningen heeft onderzocht wat de klemmende vraagstukken van deze tijd zijn. Om die te kunnen beoordelen op hun toekomstige betekenis zijn ze bekeken vanuit het concept van de ‘Civil Society’. De bevindingen zijn verwerkt in het boek ‘Toekomstbeelden van de maatschappij. De civil society als voorhoede van de samenleving in 2035’. Dit boek wordt op vrijdag 29 november gepresenteerd tijdens een bijeenkomst georganiseerd door het STT en het NVT van 15.00 – 17.00 uur in de Grote Zaal van het KIVI (Prinsessegracht 23, Den Haag).

Burgers bepalen de toekomst

De verwachting is dat in de 21e eeuw niet de markt of de staat onze toekomst zullen bepalen, maar de burgers zelf. Doordat burgers dankzij nieuwe informatie- en communicatietechnologie beschikken over betere informatie en meer kennis zal er meer maatschappelijke zelfsturing komen. In 2035 zullen we misschien wel spreken van een samenleving die ‘smart’ en sociaal innovatief is. Maar zal dat ook werkelijkheid worden? Of zal onze maatschappij in een andere richting evolueren?

Drie scenario’s

Mede op basis van gesprekken met burgers zijn drie scenario’s opgesteld: een economische civil society; een scenario met bezinning op burgerschap in een heterogene samenleving; en een digitale netwerksamenleving. In alle drie scenario’s zien we een grote maatschappelijke druk om te veranderen vanwege nieuwe manieren van werken en samenleven. De klimaatverandering zwengelt dat extra aan.

Geef vorm aan veranderingen

Deze publicatie pleit daarom voor een sterke civil society om aan die veranderingen vorm te geven. Want noch de overheid, de politiek, of de markt zullen daartoe zelf voldoende in staat zijn.

Programma bijeenkomst 29 november 15.00 – 17.00 uur

Welkom – Patrick van der Duin (STT)

  • Inleiding Hans Neijeboer (hoofdauteur van het boek)
  • Stellingen van de discussianten Rien Fraanje (Raad voor Openbaar Bestuur), René Cuperus (publicist/columnist) en Govert Buijs (Vrije Universiteit)
  • Forumdiscussie met Govert Buijs, René Cuperus, Paul Dekker, Rien Fraanje en Hans Nijeboer, o.l.v. Patrick van der Duin
  • Overhandiging eerste exemplaar aan Paul Dekker (SCP) door Hans Nijeboer en korte speech door Paul Dekker

Afsluiting – Patrick van der Duin

U kunt er bij zijn!

U kunt bij deze bijeenkomst aanwezig zijn. Stuur een e-mail naar ntv@stt.nl.