Toekomst van Veiligheid

22 maart 2017

In onze samenleving hangen er geen touwtjes meer uit de brievenbus, betoogde voormalig D66-politicus en schrijver Jan Terlouw onlangs. We vertrouwen elkaar blijkbaar niet meer, of niet voldoende. Wanneer onze samenleving is omgeslagen van elkaar vertrouwen totdat het tegendeel is bewezen naar we vertrouwen elkaar niet tenzij het tegendeel is bewezen, is lastig te bepalen, maar in dit proces is ‘9/11’ ongetwijfeld een omslagpunt.

Bovenaan de agenda

Sinds die gebeurtenis staat veiligheid in al zijn vormen, zoals fysieke veiligheid en sociale veiligheid, bovenaan de agenda van veel organisaties. En ook op menselijk vlak is veiligheid een issue. Steeds vaker hoor je dat mensen zich niet veilig voelen en daarmee niet bedoelen dat ze zich fysiek bedreigd voelen maar dat ze zich ergens niet thuis voelen of niet gerespecteerd worden om wie ze zijn.

De toekomst van onze veiligheid

Alle reden dus om te gaan onderzoeken hoe de toekomst van onze veiligheid eruit ziet, of eruit kan zien. Wat zijn toekomstige risico’s? Wat is in de toekomst de betekenis van risico? Hoe verhouden nieuwe technologieën en risico’s zich tot elkaar? Hoe ziet de risicosamenleving van de toekomst eruit? Hoe kunnen of moeten organisaties omgaan met nieuwe (technologische) risico’s? De verkenning ‘De toekomst van veiligheid’ start binnenkort.