Thesis: ICT Scenario’s voor het Onderwijs

26 september 2017

“If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.” – John Dewey

De afgelopen maanden heeft Radboud-student Gerben Janssen van Doorn bij STT onderzoek verricht naar de toekomst van onderwijs. En met succes, zijn thesis is met een 7,5 beoordeeld en Gerben is geslaagd voor zijn bachelor. In het onderzoek is een literatuuranalyse gedaan naar 39 artikelen en rapporten over de rol van ICT in het onderwijs. Dit is gedaan door zowel een kwalitatieve analyse (Atlas.ti) als een kwantitatieve woordfrequentie-analyse uit te voeren.

Trends

Op basis van deze meta-analyse zijn trends geïdentificeerd op het gebied van personalisatie, vernetwerking, de verschuivende rol van de leraar, biotechnologie, privacy, veiligheid en de beschikbaarheid van ICT. De thesis gaat nog een stap verder door op basis van deze trends vier toekomstscenario’s op te stellen die kunnen helpen bij strategievorming en men voorbereidt op mogelijke toekomsten.

Downloaden

De bachelor-thesis kan via deze link worden gedownload.