The future of learning

15 december 2017

Dat technologie de manier waarop we leren zal veranderen, staat buiten kijf. Maar wat, hoe en waar we leren en wat voor invloed dat op ons heeft als mens, zijn terugkerende vragen in het debat over toekomstig leren en de rol van EduTech (educatieve technologie). Tijdens het slotsymposium ‘The future of learning’ op woensdag 13 december 2017 werden deze vragen op interactieve manier benaderd.

Research Lab

Het symposium was de afsluiting van het Research Lab waarin studenten van de KABK de toekomst van leren op een kunstzinnige manier hebben vormgegeven. Tijdens dit Research Lab – een samenwerking tussen STT, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en de KABK – volgden de studenten workshops, bezochten ze technologiebedrijven en verwerkten ze hun eigen visie op de toekomst van leren in een kunstwerk.

Dystopie

Filosoof en schrijver Hans Schnitzler sprak tijdens het symposium over de rol van technologie op ons leven en ons zijn. Hij schetste het beeld van een dystopie waarin mensen gereduceerd worden tot data, overal worden gevolgd en zichzelf verliezen in het proces.
Volgens Schnitzler is dit toekomstbeeld geen pessimistische kijk op de zaken, aangezien wanhoop nodig is om tot verandering en nieuwe inzichten te komen.

Het gevaarlijke potentieel van technologie is duidelijk, maar hopelijk kunnen we met deze kennis een veilige digitale omgeving creëren, waarin we de vrijheid blijven houden om te spelen, fouten te maken, en niet ‘geoptimaliseerd’ te worden.

Lang Leve Leren

Welke verwachtingen bestaan er in de overheid, wetenschap en bedrijfsleven over EduTech? In de Delphi-studie Lang Leve Leren werden 66 bestuurders en managers gevraagd naar hun ideeën over leren in de toekomst. Tijdens het symposium presenteerde projectleider Dhoya Snijders op interactieve wijze de resultaten van deze studie. Deelnemers van het symposium konden ter plekke online reageren op stellingen, en hun antwoord met die van de zaal en met die van de Delphi-respondenten vergelijken.

Hoe de toekomst van leren er ook uitziet; bestuurders zijn het erover eens dat de mens altijd boven de machine zou moeten staan. De vraag is niet wat er allemaal mogelijk gaat zijn, maar wat wij, als mens, ermee willen doen.

Expo

Het symposium eindigde met een expositie van de kunstwerken. Groots opgezet en gebruik makend van verschillende media liet de expo ons zien hoe technologie ons kan helpen leren: van speelgoed dat een begrip van materiële vergankelijkheid stimuleert tot ruimtes om de drukke digitale wereld te ontvluchten en een ‘bio-data tracker’ om je individuele ontwikkelingspad te bepalen.

 

Meer informatie over de Delphi-studie en de digitale publicatie Lang Leve Leren vindt u via deze link.

Fotos: Katarina Juričić