‘The future is ours’

11 juli 2017

Onder de titel ‘The future is ours. How Dutch people think about technology and the future’ schreven Dhoya Snijders en Patrick van der Duin een artikel voor het Journal of Future Studies. Het artikel is gebaseerd op de resultaten van de Nationale Toekomst Monitor die in 2016 door STT is uitgevoerd.

Het artikel is via deze link te benaderen.