STT publiceert in the Journal of Future Studies

21 juni 2017

Binnenkort verschijnt het artikel ‘The future is ours. How Dutch people think about technology and the future’ van Dhoya Snijders en Patrick van der Duin in het international wetenschappelijke vakblad Journal of Future Studies.

Het belang van non-experts

Het artikel roept onderzoekers op om non-experts een meer prominente rol te geven in toekomstverkenningen, en zich niet uitsluitend te focussen op de kennis van domeinexperts. Non-experts kunnen, vooral als ze in een grote groep worden ondervraagd, niet alleen zelf kennis produceren, maar ook zorgen voor meer diversiteit in antwoorden en toekomstbeelden. De methode kan ook helpen om een grote groep mensen te mobiliseren en een brede maatschappelijke discussie aan te zwengelen.

STT Toekomstmonitor

Op basis van de STT Nationale Toekomstmonitor 2016 gaat het artikel in op de uitkomsten van een studie naar meer dan 1000 non-experts. De resultaten laten zien hoe Nederlanders denken over de toekomst in het algemeen, en de toekomst van digitalisering, robotisering, biotechnologie, en verduurzaming door middel van technologie in het bijzonder.