STT mede-ondertekenaar manifest Verkeersveiligheid

24 april 2017

Op 19 april 2017 is het document “Verkeersveiligheid: een nationale prioriteit!” namens 32 ondertekenaars, waaronder STT, aangeboden aan de Tweede Kamer. De fracties van CDA, PVV, D66, VVD, SP en GroenLinks waren bij de overhandiging aanwezig.

Verkeersveiligheid in regeerakkoord

Peter van der Knaap (SWOV), Richard Weurding (Verbond van Verzekeraars), Felix Cohen (VVN) en Frits van Bruggen (ANWB) voerden het woord namens de 32 deelnemers aan het manifest. In 4 korte pitches belichtten zij de verschillende uitdagingen op het gebied van verkeersveiligheid, waarbij de oproep om verkeersveiligheid in het regeerakkoord te zetten, de rode draad was. De boodschap was duidelijk: er is niet één wondermiddel, het gaat om een combinatie van maatregelen, die door deze 32 partijen zijn vervat in dit actieplan. “Het kàn!” concludeerde Peter van der Knaap, die nog maar eens benadrukte dat investeren in verkeersveiligheid zeer kosteneffectief is. Felix Cohen brak een lans voor verbeteren van veilig gedrag: “verkeerd verkeersgedrag moet weer onaanvaardbaar gevonden worden!”. En zowel Frits van Bruggen als Richard Weurding spraken hun waardering uit dat al deze partijen erin geslaagd zijn om tot dit pakket te komen. “We vragen iets van de overheid, maar dit laat ook zien wat wij zelf doen”.

Handen ineen

De aanwezige Kamerleden spraken hun waardering uit over het feit dat zoveel partijen de handen ineen hebben geslagen. Volgens Barbara Visser (VVD) geeft dit de urgentie aan, tegelijkertijd ziet zij dit actieplan als een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg met initiatieven die zijn gestart. Martijn van Helvert (CDA) stelde dat dit manifest aangaf dat er “een cocktail van maatregelen nodig is” en dat er moet worden gewaakt voor cherry picking. Ook was er bijval voor D66 die benadrukte dat de gemeentes een belangrijke rol moeten spelen bij het verbeteren van de verkeersveiligheid. Alle partijen waren het eens over het belang van goede ongevallenregistratie.