STT lanceert Nationale Toekomst Monitor

26 april 2016

Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) lanceert in 2016 de Nationale Toekomst Monitor. De monitor zal jaarlijks worden gehouden onder ten minste 1000 Nederlanders en geeft een ongekend inzicht in de vraag hoe de Nederlandse samenleving denkt over de plaats van technologie  in de toekomst.

Doel Nationale Toekomst Monitor

De monitor beoogt om over langere tijd de mening te peilen van een groot aantal burgers en daarmee dus ook trends over de jaren heen te identificeren ten aanzien van de sociale impact van opkomende en toekomstige technologie. De uitkomsten van de Nationale Toekomst Monitor worden gebruikt om input en sturing te geven aan te ontwikkelen programma’s binnen overheden, bedrijven en wetenschap. Ook willen we hiermee de burger inzicht geven in nieuwe aanstaande technologieën en willen we de burger een stem geven richting hun eigen toekomst.

Vragen over de toekomst

STT ontwikkelt dit project op basis van onder andere de STT Horizonscan 2050. De vragen hebben betrekking op:
A) de huidige en toekomstige plaats van technologie in het leven van verschillende Nederlanders
B) wensbeelden en angsten; en
C) sociale en ethische vraagstukken met betrekking tot nieuwe technologie.

Uitvoering en presentatie

De uitvoering van de enquête zal door een extern marktonderzoekbureau worden verricht. Op 7 september 2016 wordt het eindrapport tijdens een STT-conferentie gepresenteerd.

Meer weten?

Neem contact op met Dhoya Snijders, projectleider van de Toekomstmonitor. Voorzitter van de begeleidingscommissie is prof. dr. Marieke Martens, tevens STT hoogleraar human factors.