Romeinse tips over leren…

1 december 2017

Bij de Roma Tre Universiteit In Rome vond onlangs de 2nd Conference on Future Education plaats. Deze driedaagse conferentie met meer dan 100 internationale sprekers werd georganiseerd door de World Academy of Art & Science en het World University Consortium. Dhoya Snijders van STT was aanwezig en discussieerde mee over de belangrijkste onderwijsvraagstukken voor de toekomst en het thema Effective learning in an age of increasing speed, complexity and uncertainty.

Prepare for the unknown

Professor David Perkins van Harvard University trapte af door te stellen dat we traditioneel alleen maar leren wat we over het verleden en heden weten. Volgens Perkins is het vandaag de dag juist belangrijk om ons voor te bereiden op het onbekende en op onzekerheid. De focus moet niet alleen op kennis liggen, maar verschuiven naar het belang van vaardigheden. Vooral ook vaardigheden om met kennis om te gaan en je staande te houden in een informatiesamenleving.

Een van de belangrijkste vragen die we ons, volgens Perkins, moeten stellen is ‘wat is zinvolle kennis om ons voor te bereiden op de komende 20-30 jaar?’ Er wordt in het onderwijs vaak gesproken over de methode en de vraag ‘hoe mensen leren’, terwijl er meer discussie zou moeten zijn over wat men leert en waarom. De aanwezigen beaamden dat we (te)veel leren over zaken die we niet kunnen toepassen in onze eigen levens.

The Dutch Delphi

Dhoya zelf presenteerde de studie ‘Not just another brick in the wall. A Delphi study on the future of learning and technology in the Netherlands’. Deze Delphi-studie over de toekomst van technologie en leren werd uitgezet onder meer dan 65 Nederlandse bestuurders. We vroegen hen hoe zij denken over de toekomst van leren, waar ze enthousiast over zijn, en waar ze zich zorgen over maken.

Op de conferentie werd de studie goed ontvangen en het bleek aan te sluiten bij internationale perspectieven op de toekomst van leren. Het paper wordt ingediend voor een special issue van de conferentie. Voor die tijd – op 13 december aanstaande – zullen we de studie, de Romeinse tips in acht nemende, presenteren bij het Research Lab Future of Learning.

Meld u aan voor het Research Lab

Er is nog een aantal plaatsen vrij bij het Research Lab! Aanmelden kan dus nog steeds!