Robots als volgende stap in de evolutie

20 april 2016

Wemelt het in de toekomst van de zwermende robots, geïnspireerd op mieren, bijen, vissen en andere dieren? Als het aan robot expert Chris Verhoeven van de TU Delft ligt wel. Hij hield tijdens de NTV-bijeenkomst van 15 april 2016 een inspirerende lezing over wat hij ziet als de volgende evolutionaire doorbraak.

Van eencelligen naar elektroïden

Bracht evolutie ons eerder al meercellige organismen, geslachtelijke voortplanting en zoogdieren; nu is het tijd voor het ontstaan van de elektroïden. Daaronder verstaat Verhoeven robot-organismen die taken voor mensen uitvoeren en zelfstandig kunnen voortbestaan, misschien zichzelf in de toekomst ook kunnen herstellen en zelfs kunnen vermeerderen. De ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, maar de toekomstige mogelijkheden spreken enorm tot de verbeelding; van libelle-achtige brandmelders tot plastic-etende robotwalvissen en kevers die gevaarlijke grotten of ingestorte gebouwen verkennen.

Nu al kunnen de individuele elektroïden met relatief simpele algoritmen worden aangezet tot verrassend herkenbaar gedrag, zoals bijvoorbeeld het fladderen van een vlinder. Het zwermgedrag van groepen elektroïden sturen blijkt echter een stuk moeilijker. Voorlopig is dat nog toekomstmuziek.

Op zoek naar nieuwe soorten

Maar dat is voor de toekomstverkenners van NTV geen probleem. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst gingen zij aan de slag met het bedenken van toekomstige elektroïde-soorten en  het voorstellen van situaties waarin de nieuwe soorten een rol kunnen spelen. Zo ontstonden onder andere de ideeën voor robotbestuivers ter vervanging van uitstervende bijensoorten, voor robotvisjes die actief koraal herplanten en voor robotwespen die bedreigde diersoorten beschermen.

Of het in de toekomst heel gewoon wordt om elektroïden in het wild tegen te komen is niet zeker, maar als het gaat gebeuren, wordt het terrein van de TU Delft vast een prima bestemming voor een safari!