Quickscan zorgtechnologie

Stichting Toekomstbeeld der Techniek – STT, quickscan zorg&technologie
28 februari 2013

In 2013 is een quickscan naar de toekomst van technologie in de zorg afgerond. Doel van de quickscan was 1) om ontwikkelingen in kaart te brengen, 2) te bepalen of een uitgebreide toekomstverkenning wenselijk was en zo ja, 3) om interessante aandachtsgebieden voor die eventuele uitgebreidere toekomstverkenning te identificeren. Op basis van de resultaten van de quickscan is eind 2013 besloten inderdaad een uitgebreide toekomstverkenning uit voeren.

Activiteiten en uitkomsten quickscan
Door middel van een literatuurstudie, interviews met experts en ervaringsdeskundigen, een workshop en een enquête tijdens het KIVI NIRIA jaarcongres 2012, zijn verschillende sociale, demografische, economische en technologische ontwikkelingen in kaart gebracht.

Daarbij zijn veel verschillende trends en onzekerheden naar voren gekomen. Dat we gemiddeld steeds ouder worden bijvoorbeeld, en dat we ongezonder leven en kritischer patiënten zijn. Maar ook dat de kosten van de zorg momenteel bijzonder hoog op de politieke agenda staan en het besef dat de huidige manier van zorg leveren niet houdbaar is op de lange termijn. Kortom, dat veranderingen nodig zijn. Technologie kan hier een grote rol in spelen. Tot op heden is technologie echter één van de grote kostenveroorzakers. De vraag die in een vervolg aan de orde zou moeten komen is dan ook of technologie kan helpen de zorg efficiënter te maken, en op welke wijze dit dan zou moeten gebeuren?

In de workshop van 1 maart 2013 zijn deelnemers uit verschillende gebieden van de zorg gevraagd om te discussiëren over het aandachtsgebied dat de grootste meerwaarde biedt voor een uitgebreidere toekomstverkenning, van de operatiekamer van de toekomst tot verspilling in de zorg. Tot een expliciete keuze voor één aandachtsgebied is het niet gekomen. Wel werd duidelijk dat de patiënt centraal moet komen te staan.

Meer weten?
Download het discussiestuk KIVI NIRIA jaarcongres of het discussiestuk workshop. U kunt ook het verslag van de workshop downloaden.