Oriëntatiefase verkenning Veiligheid in volle gang

30 november 2017

De oriëntatiefase van de toekomstverkenning Veiligheid is in volle gang. De centrale vraag van deze verkenning luidt: Wat is de betekenis van veiligheid in de toekomstige samenleving onder invloed van technologische ontwikkelingen?

Theoretisch kader en projectactiviteiten

Projectleider Carlijn Naber heeft in de afgelopen maanden oriënterende gesprekken gevoerd met diverse stakeholders over de betekenis van veiligheid in uiteenlopende contexten. De klankbordgroep voor deze toekomstverkenning is grotendeels samengesteld en komt op dinsdag 12 december voor het eerst bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomst worden het theoretisch kader en de projectactiviteiten besproken.

Betekenis veiligheid

Aan de hand van een literatuurstudie worden de menselijke en culturele aspecten uiteengezet die een rol spelen bij de betekenis van veiligheid. In de eerste digitale publicatie wordt inzichtelijk gemaakt hoe de betekenis van veiligheid tot stand komt binnen de context van een samenleving. Technologische ontwikkelingen zorgen daarnaast voor nieuwe kansen en kwetsbaarheden in de toekomst. Door de interactie van deze kennis kan technologie worden ingezet voor goede en gewenste toepassingen om de samenleving veiliger te maken.