Onderwijs voor de mens van 2050

2 september 2015

Moet het onderwijs veranderen om de mens toekomst-bestendig te houden? Dat is de vraag die Anja Oskamp (foto) zich stelde en die ze met het Algemeen Bestuur van STT besprak. Ze heeft haar bespiegelingen omtrent het onderwijs voor de mens van 2050 ‘op papier’ gezet. Ze geeft een aantal gedachtenlijnen die moeten leiden tot verder nadenken over de vraag hoe ontwikkelingen in de technologie, en mede daardoor in de maatschappij, weerslag kunnen en moeten hebben op het onderwijs.

Aanzet tot nadenken

Ze wil een aanzet geven tot nadenken hierover, zonder detailuitwerking, maar wel voor nadere ontwikkeling en gedachtenvorming. Het onderwijs in alle fasen van het leven is te belangrijk om als vanzelfsprekend te ervaren. Ze schetst allereerst het waarom, vervolgens gaat ze in op de verwachtingen voor de toekomst, waarna zij een aantal richtingen schetst voor vernieuwing en een wat andere inrichting van de schoolloopbaan, met een pleidooi om vooral aandacht te besteden aan verdere ontwikkeling in latere fasen van het leven.

De notitie is hier te downloaden.