NTV-bijeenkomst zorg druk bezocht

NTV-voorzitter Erik van de Linde opent de bijeenkomst
28 oktober 2014

Samen met het RIVM, de RVZ en de KNAW organiseerden NTV en STT in oktober 2014 een bijeenkomst over de Toekomst van zorg in Nederland. Aan de hand van de onlangs gepubliceerde toekomstscenario’s van het RIVM en de RVZ discussieerden toekomstdenkers en belanghebbenden uit de zorg over toekomstige technologie.

De bijeenkomst startte met een korte presentatie van de vier toekomstperspectieven uit de Volksgezondheid ToekomstVerkenning 2014 door Jeanne van Loon (RIVM). Willem Jan Meerding (RVZ) introduceerde de twee toekomstscenario’s uit het RVZ-rapport Met de kennis van later. Professor Carl Moons (UMC Utrecht) gaf tot slot een toelichting op ontwikkelingen rondom nieuwe medische technologie en de uitdagingen die er liggen bij de introductie daarvan.

Ruime discussie
Hierna gingen de deelnemers in groepen uiteen, waarbij iedere groep de discussie over technologie vanuit één toekomstscenario voerde. De belangrijkste conclusies uit deze discussies werden aan het einde van de middag gepresenteerd aan de hand van prikkelende stellingen. Een panel bestaande uit Karianne Lindenhovius (Pontes Medical, ingenieur van het jaar 2014), Chantal Gill’ard (Patiëntenkoepel VSOP, Inspire2Live) en Ronald Gorter (Fonds Psychische Gezondheid, Stichting Correlatie) werd door Erik van de Linde (Voorzitter NTV) uitgedaagd te reageren op de stellingen. Na een (veel te) korte maar levendige discussie, met ook de nodige inbreng vanuit de zaal, werd de middag afgesloten.

Input voor toekomstverkenning zorg
De resultaten van de bijeenkomst worden onder meer gebruikt als input voor de STT-toekomstverkenning Zorgtechnologie.