Nieuw project: Breakthrough Technology Monitor

20 december 2017

We kunnen we ons niet meer voorstellen dat we ooit konden leven zonder technologieën als elektriciteit, de auto, internet, de mobiele telefoon.  En toch was het ooit maar de vraag of deze veelbelovende technologieën hun belofte zouden invullen. Immers, de geschiedenis is rijk aan technologieën waarvan we grote verwachtingen hadden maar die nooit hebben kunnen inlassen. Denk maar aan de beeldtelefoon, de geurbioscoop of de Concorde.

Nieuwsgierig

Ook tegenwoordig zijn we benieuwd of technologieën  als ‘The Internet of things’,  de ‘Hyperloop’ of aardwarmte ons leven voor altijd zullen veranderen.

Inzicht krijgen

Om inzicht te krijgen wat mogelijke ‘breakthrough technologies’ zullen worden start STT in samenwerking met Roland Ortt en Bram Dees van de TU Delft een project onder de naam ‘De Breakthrough Technology Monitor’. Doel van het project is om in kaart te brengen van welke technologische doorbraken verwacht kan worden dat zij tot fundamentele verandering zullen leiden en welke condities bepalend zijn voor het uitkomen van die verwachting.

Jaarlijks

De resultaten van het project zullen in april 2018 worden gepresenteerd. Het streven is om het onderzoek jaarlijks te herhalen zodat de ontwikkeling van mogelijke doorbraak-technologieën gemonitord kan worden.