Nederlanders optimistisch over technologie

7 september 2016

Ankie Broekers-Knol, voorzitter Eerste Kamer der Staten-Generaal (links), nam op 7 september 2016 het eerste exemplaar van de Nationale Toekomstmonitor in ontvangst uit handen van Marieke Martens, voorzitter van de Stuurgroep. In de Nationale Toekomstmonitor zijn de resultaten opgenomen van een onderzoek dat onderzoeksbureau GfK onder 1000 Nederlanders heeft gedaan. Centraal stond de vraag hoe zij denken dat hun land er in 2040 uitziet. De monitor is dit jaar voor het eerst uitgezet en zal de komende jaren periodiek worden herhaald. De resultaten geven inzicht in de vraag hoe Nederland denkt over de toekomst en technologie en laten zien welke technologische weerstanden en behoeftes er bij Nederlanders leven.

Resultaten

Uit de Nationale Toekomstmonitor 2016 van STT blijkt dat Nederlanders overwegend pessimistisch zijn over de toekomst van onze samenleving, het milieu, onze overheid en geopolitieke ontwikkelingen. Van alle Nederlanders verwacht 62% dat onrust en conflict in de toekomst zal toenemen, terwijl slechts 8% denkt dat dit zal afnemen. Dit algemene gevoel van onbehagen staat in contrast met de opvattingen over technologie en wetenschap. Zo’n 80% van de Nederlanders denkt dat technologie en wetenschap de komende 25 jaar zullen floreren en een groot gedeelte heeft vertrouwen in de positieve bijdrage hiervan op hun eigen leven.

Opmerkelijke profielen

Uit het onderzoek komt een aantal opmerkelijke profielen naar voren. Zo blijkt van alle respondenten de 65+’er het meest optimistisch over de toekomstige bijdrage van technologie op de samenleving. Een uitzondering hierop is intieme relaties met robots; hier verheugt geen enkele van de ondervraagde 65+’ers zich op. In vergelijking met mannen zijn vrouwen bij vrijwel alle vraagstukken minder optimistisch over technologie en de toekomstige bijdrage hiervan. Diegenen die zich politiek classificeren als ‘links’ denken meer dan andere Nederlanders na over de lange termijn toekomst en zijn vooral optimistisch wat duurzaamheidsvraagstukken betreft.

Technologie-gedreven toekomst

Volgens het Nederlandse publiek gaan we de komende decennia een technologie-gedreven tijdperk tegemoet. De meerderheid verwacht dat computers vóór 2050 slimmer zijn dan mensen, dat we kweekvlees in de supermarkten zullen kopen, en dat robots ons thuis en in het ziekenhuis zullen verzorgen en ontzorgen. We zullen niets meer van papier lezen, worden gemiddeld ouder dan 100, en chips in onze lichamen monitoren onze gezondheid. Een opvallende uitkomst van het onderzoek is dat men deze toekomstbeelden wel verwacht, maar niet per se wenst. De Toekomstmonitor toont aan dat er niet zozeer weerstand is tegen technologie, maar wel tegen de manier waarop het kan worden ingezet. Dit onderstreept het doel van de Toekomstmonitor: het aanzetten tot een maatschappelijke discussie over de regels en inzet van technologie.

Publicatie bestellen

Exemplaar van de publicatie bestellen of downloaden? Klik hier