‘Met de kennis van morgen’ gepresenteerd

23 november 2018

Wie zegt dat organisaties in Nederland niet samenwerken, heeft het mis. Het bewijs is geleverd met de publicatie van het boek ‘Met de kennis van morgen. Toekomstverkennen voor de Nederlandse overheid’. Dit boek werd op donderdag 22 november 2018 officieel gepresenteerd in ProDemos in Den Haag.

Adviesraden en planbureaus

Vertegenwoordigers van de deelnemende adviesraden en planbureaus die zich allemaal bezig houden met toekomstverkennen, leverden de input voor dit boek. Doel is te laten zien hoe toekomstverkenningen worden uitgevoerd en hoe de bevindingen hun weg vinden naar de Nederlandse politieke besluitvorming. Ook worden de resultaten van de verkenningen beschreven.

STT initiatiefnemer

STT is de initiatiefnemer van het boek en verzorgde de eindredactie. Naast de inleiding en de uitleiding verzorgd door STT-directeur Patrick van der Duin en voormalig projectleider Dhoya Snijders geeft STT in de bijdrage ‘Toekomstkijken in de breedte de Horizonscan 2050’ inzicht in de totstandkoming van deze Horizonscan en wordt de casus verder uitgelegd. Daarnaast zijn bijdragen opgenomen van de AWTI, het CBS, het CPB samen met het PBL, het KNMI, de COGEM, het RIVM, het SCP, de WRR en het Rathenau Instituut.

Boek bestellen

Het boek kost € 24,99 en is verkrijgbaar via de website van uitgever Amsterdam University Press.