Liane den Haan: ‘We moeten naar de toekomst kijken’

16 april 2018

‘Je moet niet in een bestuur gaan zitten en vervolgens niets doen, je moet wel iets toevoegen. Daarom heb ik tijdens mijn eerste bestuursvergadering aangegeven dat ik graag een bijdrage wil leveren aan de nu lopende toekomstverkenning Economie. Die bestuursvergadering vond ik trouwens erg inspirerend, ik heb er veel nieuwe mensen ontmoet.’ Aldus Liane den Haan, sinds begin 2018 namens ouderenbond ANBO lid van het Algemeen Bestuur van STT.

Niet naar het verleden kijken

‘Ik was laatst op een bijeenkomst en daar vertelde ik dat ANBO lid is geworden van het bestuur van STT. Daar was men toch licht verbaasd over. Heel veel mensen denken aan het verleden als ze aan ouderenorganisaties en ouderen denken. Maar ik vind dat wij als ANBO juist naar de toekomst moeten kijken. Daarom is ANBO lid geworden van STT.’

Anders oud worden

Liane den Haan

‘Volgend jaar is meer dan 50% van de volwassen Nederlandse bevolking ouder dan 50 jaar. En zij worden anders oud dan dat onze ouders en grootouders dat werden. Dat betekent dat de zorg, het wonen en hoe je naar het inkomen en naar je welzijn kijkt, ook gaat veranderen. De “ouderen” van nu zijn veel actiever dan vroeger. Ze werken langer door, hebben meer te besteden, reizen veel. Het is echt niet zo dat iedereen boven de 75 aan de traplift moet. Natuurlijk zijn er ouderen die eenzaam zijn en voor wie het moeilijk is om financieel rond te komen. Maar die groepen vind je in alle leeftijdscategorieën.’

Toekomst van wonen voor ouderen

Tijdens de bestuursvergadering van STT vond een inventarisatie plaats van de onderwerpen voor komende STT-verkenningen. ‘Dat ga ik zeker ook binnen ANBO uitzetten. Zelf zou ik het bijvoorbeeld interessant vinden te onderzoeken hoe de toekomst er op het gebied van wonen in het kader van het ouder worden gaat uitzien. Wat hebben we dan nodig? Het beleid van de regering is erop gericht om ouderen langer thuis te laten wonen. Ik zou het daarom fantastisch vinden als er woningen worden gebouwd waar de hele infrastructuur is gericht op het ouder worden: geïntegreerde persoonsalarmering, sensoren die vallen detecteren, lichtsensoren voor mensen die slechter gaan zien, aansluitingen voor cameracontrole, etc. Dan gaan we echt richting levensloopbestendig wonen. Nu kost dat misschien nog veel geld omdat de ontwikkelingen relatief nieuw zijn, maar over vijf jaar is dat ook niet meer het geval. Zelf heb ik onlangs een meergeneratiehuis gekocht omdat ik niet wil dat mijn moeder van 75 naar een verpleeghuis moet.’

Menselijke maat niet uit het oog verliezen

In de jubileumuitgave van STT ‘Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT’ reageert Liane den Haan op toekomstverkenning 42 ‘Techniek voor ouderen’. Daarin zegt ze onder meer: ‘Om ouderen ook in de toekomst “leuk” oud te laten zijn, moeten we in het kader van zorgondersteuning hard werken aan technologische ontwikkelingen. Technologie verrijkt en geeft veel vrijheid. Belangrijk is wel dat we de menselijke maat niet uit het oog verliezen. We worden ouder en willen langer thuis blijven wonen. Dat kan met de inzet van mensen, maar ook met behulp van domotica, technologie en zelfs robots. Veel mensen in de zorg vinden dat verschrikkelijk, maar het lijkt mij geweldig. Als je zelf je drankje niet meer uit je koelkast kunt halen en een robot doet dat voor je, dat is toch prachtig?’

STT voeden met kennis

Bij ANBO is veel kennis over het ouder worden en dan met name over de thema’s wonen, inkomen, de arbeidsmarkt en gezondheid. Liane: ‘Met die kennis kunnen we STT voeden en inzetten bij komende toekomstverkenningen.’