Rudy van Belkom: ‘Let’s design the future together!’

10 december 2018

Gemiddeld worden er bij STT drie toekomstverkenningen tegelijk uitgevoerd. Momenteel zijn dat er twee (Economie en Veiligheid). Begin januari 2019 start het derde project dat de toekomst van besluitvorming onder invloed van Artificiële Intelligentie (AI) gaat verkennen. Rudy van Belkom (zie foto) wordt de projectleider voor deze verkenning. Hij treedt op 1 januari 2019 bij STT in dienst.

Passie voor de toekomst

Rudy van Belkom heeft een uitermate grote passie voor de toekomst. ‘Deze passie was al op jonge leeftijd merkbaar. Voor het vak Maatschappijleer schreef ik in VWO4 een werkstuk over het internet, getiteld “Het internet, een vloek of een zegen?”. Dit werkstuk is bijna twintig jaar na dato nog even actueel. Met onderwerpen als “privacy” en “cyber bullying” kan ik dit stuk met gepaste trots mijn eerste toekomstverkenning noemen.’

Meer verdieping

De afgelopen 7 jaar heeft Rudy van Belkom als senior lecturer in trend research & concept development gewerkt bij Fontys International Lifestyle Studies. Binnen de opleiding was hij tevens coördinator van het excellentietraject en onderzoeker in het lectoraat ‘Futures Research & Trendwatching’. ‘Ik heb onderzoek gedaan naar de methode van “Science Fiction Prototyping”. Bij deze methode wordt sciencefiction ingezet om de implicaties van toekomstige technologieën te beschrijven en op deze wijze een scala aan toekomstbeelden te verkennen. Ik heb het onderwijs altijd als zeer leerzame en dynamische werkomgeving gezien, maar het is tijd voor een stap die meer verdieping biedt. Ik heb dan ook geen moment getwijfeld om te solliciteren voor de functie van toekomstonderzoeker bij STT.’

Zachte kant technologie

‘Als onderzoeker ben ik met name geïnteresseerd in de zachte kant van technologie: de impact van technologische ontwikkelingen op sociale structuren en maatschappelijke systemen. Ik ben van mening dat ethische vraagstukken gesteld moeten worden vóórdat de geest uit de fles is. Het is dan ook geen toeval dat mijn masterthesis zich richtte op het consumentenvertrouwen in radicale technologische innovaties. Momenteel werk ik aan mijn eigen toekomstverkenning in relatie tot het politieke systeem “Het Nieuwe Kiezen”. Hierbij kijk ik met name naar de toekomstbestendigheid van ons kiesstelsel. Tijdens de landelijke verkiezingen van 2017 heb ik een online stemexperiment ontwikkeld, waaraan 75.000 Nederlanders hebben deelgenomen.’

Ongekende mogelijkheden AI

Rudy gaat voor STT de toekomst van besluitvorming onder invloed van Artificiële Intelligentie (AI) onderzoeken. ‘In dit thema komt al mijn kennis en ervaring samen. AI staat pas in de kinderschoenen. De mogelijkheden die deze technologieën bieden in relatie tot besluitvorming lijken ongekend. Het is voor mij niet zozeer de vraag of de technologie er klaar voor is, maar meer of de mens dat is. Het vertrouwen in politici staat momenteel op een dieptepunt, maar laten we ons in de toekomst ook echt aansturen en vertegenwoordigen door een robot? Een vergelijkbare vraag geldt voor de werkvloer. Nemen we de orders van een robot aan, omdat deze op basis van data heeft bepaald dat we efficiënter moeten werken? Tegelijkertijd kan het machtsmisbruik en ongelijkheid in het besluitvormingsproces bestrijden. De toekomst van besluitvorming kan nog alle kanten op en dat maakt het zo fascinerend!’