Kennissystemen, KI of AI, ze blijven actueel

18 juni 2018

In 1984 liep bij STT het project Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence, AI) dat later “Kennissystemen” zou gaan heten. Projectleider was Joaquim de Witte. Het project dijde flink uit, met tientallen deelnemers verdeeld over een stuurgroep en vier werkgroepen. Het project resulteerde niet in één maar in vier publicaties en twee symposia waar in totaal honderden deelnemers aanwezig waren.

Enorme spin off

Op het eerste symposium werd het eerste deel van de Kennissystemen publicaties gepresenteerd, op het tweede symposium de laatste drie. De verdere spin off was enorm. Het aantal projectdeelnemers was zo groot geworden dat wij in een moeite door een reeks jaarcongressen kon starten, met een nieuw tijdschrift en nog een hele serie nieuwe publicaties over Kennissystemen. Lex Kwee, een van de projectleiders van de serie publicaties: ‘Het tijdschrift heeft tien jaar bestaan. Ik was in eerste instantie mede-uitgever en daarna nog een aantal jaar hoofdredacteur. Een werkgroep, ontstaan uit het magazine, organiseerde in de periode 1986-1996 jaarlijks minimaal vijf bijeenkomsten met als doel kennis uit te wisselen. Tevens organiseerden we jaarlijks een congres.’

Weer actueel

‘Ik vind het interessant om te zien dat bepaalde onderwerpen terugkomen maar dat STT ze dan wel met een andere invalshoek benadert. Dat geldt ook voor kennissystemen. Toen datamining in de jaren negentig opkwam, was het wel duidelijk dat alle gegevens die konden worden verzameld, moesten worden geanalyseerd. Kennissystemen filteren en ontwikkelen de algoritmes om de data te kunnen interpreteren. Ook nu zijn kennissystemen onder de naam Kunstmatige Intelligentie (Artificial Intelligence) weer actueel.’

STT Revisited

Lees hier hoe Lex Kwee terugkijkt op deze serie van vier publicaties.