Karel Luyben nieuwe voorzitter STT

6 november 2017

Tijdens de vergadering van het Algemeen Bestuur van STT op 31 oktober 2017 is de heer Prof.ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben, Rector Magnificus TU Delft benoemd tot voorzitter van STT. Hij volgt in deze functie Rein Willems op die het voorzitterschap vanaf 2011 heeft vervuld.

 

Fred Herrebout, Senior Strategy Manager T-Mobile, is per die datum toegetreden tot het Dagelijks Bestuur van STT als opvolger van Charles Vincent, CEO Meratus Line. Charles Vincent blijft als lid van het Algemeen Bestuur van STT verbonden aan de organisatie.

Algemeen Bestuur STT

Klik hier voor het overzicht van alle bestuursleden van STT.