Jubileumboek over 50 jaar STT

26 maart 2018

Terugkijken doen we niet vaak bij STT. Liever kijken we vooruit, op zoek naar nieuwe ontwikkelingen op technologisch en maatschappelijk gebied en proberen we in te schatten wat die ontwikkelingen kunnen betekenen. Maar op gezette tijden is het goed om terug te kijken. Het 50 jarig bestaan van STT in februari 2018 was natuurlijk bij uitstek zo’n moment om de balans op te maken en in kaart te brengen wat er allemaal is gebeurd en wat STT voor elkaar heeft gekregen.

STT doet ertoe

Dat deden we onder meer tijdens ons jubileumsymposium op woensdag 7 maart jl. Toen bleek des te meer dat STT ertoe doet. Dat blijkt niet alleen uit de bijna 100 toekomstverkenningen en quick scans die in die 50 jaar zijn uitgevoerd, we laten het ook zien in het jubileumboek ‘Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT’ dat die middag officieel werd gepresenteerd. In dit boek laten we mensen aan het woord die in die 50 jaar een belangrijke rol bij en voor STT hebben gespeeld. Zo spraken we alle oud-directeuren, een paar oud-voorzitters, diverse oud-projectleiders en een aantal hoogleraren die bij STT waren betrokken. Ook lieten we mensen ‘van buiten’ reageren op door STT uitgevoerde toekomstverkenningen. We keken ook naar de toekomst. Vier Young STT’ers geven het belang van STT aan en vertellen hoe zij de toekomst voor STT zien.

Exemplaar ontvangen?

Er isnog een klein aantal exemplaren van het boek voorradig. U kunt het aanvragen of downloaden via deze link.