Horizonscan uit de startblokken: 1e bijeenkomst begeleidingscommissie

NASA_first_picture_of_Earth
6 januari 2020

De horizonscan is inmiddels in volle vaart van start gegaan; de begeleidingscommissie is geformeerd, en is half december voor het eerst bijeengekomen.

Behalve de begeleidingscommissie, die bestaat uit toekomstonderzoekers, professionals uit het bedrijfsleven en creatieve professionals, gaat Eva samen met deelnemers uit Young STT bijeenkomsten houden over de methodische kant, de dilemma’s die bij de horizonscan komen kijken, en vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke impact.

Om het onderzoek in perspectief te plaatsen met de vorige horizonscan, kunt u hier de eindpublicaties daarvan lezen: ‘Horizonscan 2007, Naar een toekomstgerichte beleids- en kennisagenda‘ en ‘Essaybundel IJsberenplaag op de veluwe‘.

Eva heeft over de eerste startmaand een presentatie gemaakt: