Hoe maken we NL duurzaam in 2030

6 februari 2017

Eind september 2015 vond in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York de Duurzame Ontwikkelingstop plaats. Daar kwamen alle staatshoofden, overheids- en topvertegenwoordigers samen. Ze bespraken 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) die tegen 2030 moeten worden bereikt en vanaf 1 januari 2016 in werking traden.

Duurzaam Ontwikkelingsdoel 9

Duurzaam Ontwikkelingsdoel 9 luidt: Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie.

Patrick van der Duin, directeur STT, gaf in VN Forum het digitale tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor de Verenigde Naties zijn visie op dit Ontwikkelingsdoel in het artikel Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovations.