Het orakel uit het Noorden

21 juni 2017

Wat is de ideale balans tussen online leren en offline leren? Welke onderwijstaken kunnen worden overgenomen door slimme systemen of robots? Hoe kan breintech bijdragen aan het beter opnemen van kennis? STT denkt dat het Nederlandse onderwijs beter voorbereid moet zijn op de toekomst. Er zijn drempels te overwinnen en kansen te winnen.

Delphi

In het kader van het STT-project ‘Altijd bij de les’ wordt de komende maanden een Delphi-studie opgezet en uitgevoerd naar de toekomst van technologie en leren. Vernoemd naar het orakel van Delphi is het bij dit type onderzoek het idee om de meningen van een groot aantal experts te bevragen. In verschillende ronden worden de antwoorden van experts (anoniem) terug gekoppeld om te analyseren waarover consensus bestaat en waarover niet, om zo uiteenlopende ideeën en argumenten te clusteren.

Technologie en Leren

Voor het onderzoek worden ongeveer honderd personen uit de wetenschappen, het bedrijfsleven, de overheid en maatschappij betrokken. Gedurende de komende maanden worden zij in verschillende ronden bevraagd over de rol van technologie bij het leren. We gaan specifiek in op de rol van de leerling, de leraar, de lesstof en de leeromgeving en kijken telkens naar de mogelijke bijdragen of belemmeringen die technologie oplevert.