Game Economie: Leuker dan een vergadering

4 maart 2019

Een paar maanden geleden was hij beschikbaar: de game die STT in het kader van de toekomstverkenning Economie samen met game designer Inez Groen ontwikkelde. Projectleider Silke den Hartog: ‘Een game is een goede tool om discussie over trends en scenario’s op gang te brengen. We kunnen mensen “spelenderwijs” toekomstbeelden laten ervaren en ze zo helpen zich voor te bereiden op een toekomst vol onzekerheid en complexiteit.’

De game is uitgevoerd in de vorm van een bordspel. Deelnemers moeten met elkaar keuzes maken en mogelijke trends en ontwikkelingen bij die keuzes in overweging nemen. Inmiddels is de game al een keer of 15 gespeeld bij verschillende bedrijven.

De game triggert

Silke den Hartog: ‘Eind 2018 stuurden wij een nieuwsbrief rond naar vertegenwoordigers van ons Algemeen Bestuur en naar bedrijven die bij de workshops die ik in het kader van de verkenning organiseerde, waren betrokken met de vraag of wij de game bij hun organisatie konden spelen. Daar kwam veel respons op. Zo’n game triggert mensen. Voor veel mensen is de doelstelling tweeledig: ze willen iets van de inhoud van de verkenning mee krijgen en ze vinden de vorm interessant. Mensen vinden het leuk om een spel te spelen, daarnaast is het weer eens een andere manier om met de materie bezig te zijn. Leuker dan een vergadering of een discussie.’

Input voor de toekomstverkenning Economie

De bedoeling van de game was voor STT natuurlijk ook om informatie te krijgen die gebruikt kan worden bij het uitvoeren van de toekomstverkenning. Silke: ‘Het was een goede manier om met mensen in gesprek te gaan over de eerste resultaten van de verkenning, de trends en de scenario’s. Hoe reageren mensen bijvoorbeeld op de scenario’s: wat vinden ze waarschijnlijk of wenselijk voor de toekomst. Daarnaast wilde ik onderzoeken of technologieën aan bepaalde doelstellingen voor bedrijven worden gekoppeld. Bijvoorbeeld: kun je robotisering alleen inzetten om efficiënter te werken of kun je het ook inzetten om een meer sociale of meer duurzame samenleving te bereiken. Er zijn mensen die zeggen dat als we een veilige sociale of een solidaire samenleving willen nastreven, we dan ver weg moeten blijven van technologische vernieuwing en moeten inzetten op menselijk contact. Maar er zijn ook mensen die zeggen dat de technologie die je voor efficiency kunt inzetten, bijdraagt aan duurzaamheid. Ook werd gezegd dat technologie sociale vraagstukken kan oplossen. Het is dus best wel gefragmenteerd. Die informatie heb ik verwerkt in mijn eindpublicatie die op 1 april 2019 wordt gepresenteerd.’

Online en een gedrukte variant

De komende tijd wordt de game nog vaker gespeeld. Silke: ‘De game is dan wel voor deze verkenning gemaakt, maar hij is redelijk breed van opzet. We gaan hem nu definitief maken en vervolgens online aanbieden. Mensen kunnen hem dan zelf downloaden. Ook komt er een gedrukte variant die bij STT kan worden besteld.’