Fouten maken is menselijk, maar een algoritme dat een fout maakt…

16 maart 2020

Projectleider Rudy van Belkom is door NWO benaderd om een prikkelende column te schrijven over AI. ‘Onderzoek’ is het relatiemagazine van NWO. NWO ontwikkelt wetenschapsbeleid in dialoog met het veld en dat willen ze laten zien. In dit blad duiden ze de ontwikkelingen, wensen én andere geluiden in het wetenschappelijk veld.

Het NWO-Onderzoek over AI leest u hier.