Eva Helmond start nieuwe horizonscan

NASA_first_picture_of_Earth
26 augustus 2019

Per 1 augustus jl. voert Eva Helmond namens STT een nieuwe Horizonscan uit. Ze kijkt in deze brede verkenning welke technologische ontwikkelingen veel impact hebben in 2050 en hoe deze invloed hebben op de grootste uitdagingen van de mensheid in 2050.

Met betrekking tot de grootste uitdagingen van de mensheid in 2050 benadert zij deze vanuit het kader van de Sustainable Development Goals (SDG’s) die door wijlen Kofi Annan (oud-secretaris-generaal Verenigde Naties) de ‘to-do-list van de wereld’ genoemd werd. Ze zal hierbij voorbij de SDG’s reiken– die op 2030 zijn gericht –, en zal zich richten op de grotere uitdagingen voor 2050.
Om het onderzoek in perspectief te plaatsen met de vorige horizonscan, kunt u hier de eindpublicaties daarvan lezen: ‘Horizonscan 2007, Naar een toekomstgerichte beleids- en kennisagenda‘ en ‘Essaybundel IJsberenplaag op de veluwe‘.

Eva’s doel met deze Horizonscan is om overzicht te creëren en de daaruit vloeiende adviezen te agenderen. Hiermee wil ze organisaties en belanghebbenden in staat stellen betekenisvolle en gefundeerde gesprekken aan te gaan over de toekomst (2050) en de keuzes te maken die daarbij horen. Eva gaat hierin samenwerken met een multidisciplinair team van experts, toekomstonderzoekers, professionals uit het bedrijfsleven en creatieve professionals.

Naast dit project coördineert Eva , samen met Rudy van Belkom, de activiteiten van YSTT.

Eva heeft een achtergrond in HR, media (radio, dagvoorzitter), werkte als trainer en consultant bij Better Future in New York, Nederland en Ghana. Ze is aangesloten bij het Lab Toekomstige Generaties (Worldconnectors) waar ze verantwoordelijk is voor communicatie, strategie en het ontwikkelen van de Toekomstraad.