Energiegeschiedenis schrijven

12 september 2016

Donderdag 8 september 2016 vond de eerste workshop voor het STT-project Toekomst van Energie plaats. In de workshop zijn verschillende energie-scenario’s voor het jaar 2050 uitgewerkt, waarbij de bebouwde omgeving centraal stond.

Tijdpaden

De deelnemers schetsten tijdspaden voor de ontwikkelingen die in de aanloop naar 2050 essentieel waren voor het energie-landschap. Het creatieve brein werd geprikkeld: een burgerbeweging tegen verduurzaming (omdat het ongelijkheid bevordert), wijken vol tiny houses, of een uitbreiding van Nederland de zee in onder de noemer Noordzee-land. Dit waren slechts enkele van de ontwikkelde toekomstbeelden.

Draag uw toekomststeentje bij

Projectleider Soledad van Eijk gebruikt de uitkomsten van deze en de komende workshops voor het schrijven van haar eindpublicatie, die medio 2017 verschijnt.