Early Birds #2, Quantum Computing, het verslag

9 juni 2018

Op donderdag 17 mei was STT te gast bij QuTech in Delft voor een presentatie over quantum computing in het kader van de tweede STT Early Birds sessie. Prof. Ronald Hanson en Prof. Lieven Vandersypen legden kort en helder uit waar zij aan werken.

Bij QuTech wordt hard gewerkt aan quantum computing en quantum communicatie, waarbij de quantumverschijnselen superpositie en verstrengeling gebruikt worden om quantumverschijnselen te modelleren en te simuleren.

Met superpositie wordt verwezen naar het feit dat de eenheid van elke rekenkundige of logische bewerking niet langer een enkele bit is, maar eerder een superpositie van bits, handig een qubit (quantum bit) genoemd. Qubits kunnen echter in elk van de basis statussen, | 0⟩ en | 1⟩, of in een superpositie van hen zijn. Verstrengeling betekent dat twee of meer qubits op een zodanige manier kunnen worden gecombineerd dat hun individuele toestanden verdwijnen en niet langer afzonderlijk kunnen worden waargenomen of gemeten. [1]

Een quantum computer zal veel sneller zijn dan welke huidige computer dan ook en zal veel grote veranderingen met zich meebrengen. En hoewel er hard gewerkt wordt in QuTech is samenwerking met collega-wetenschappers over de hele wereld cruciaal om daadwerkelijk een quantum computer te realiseren. De komst van een quantum computer en quantum internet zal ook bedreigingen met zich meebrengen, bijvoorbeeld voor onze huidige encryptie. Maar ook daar wordt aan gewerkt, al is het dus wel van belang voor Nederland dat ze koploper blijft op dit gebied.

Hoewel de quantumtheorie zeer complex is en niet iedereen zal kunnen (of hoeven) begrijpen hoe een quantum computer werkt is het wel van belang dat we proberen de implicaties van deze op handen zijnde doorbraak te begrijpen en te anticiperen op de veranderingen die dat met zich meebrengt

[1] Zie ook: http://www.qutech.nl

De volgende Early Bird sessie dit jaar zal plaatsvinden op:
* donderdag 11 september van 8.30-9.30u