De energie van morgen

11 januari 2016

Maar eerst de energie van vandaag…
Om te kijken naar de toekomst van energie is het belangrijk om eerst stil te staan bij de wereld van energie waarin we nu leven, of misschien een nog wel kleinere stap: kijken naar energie.

Want als we het over energie hebben, waar hebben we het dan over? We kunnen het bijvoorbeeld hebben over het maken van energie, het transporteren van energie en het gebruiken van energie. Deze verschillende facetten zijn ook weer verder op te splitsen. Zo is het maken van energie mogelijk met fossiele brandstoffen als olie, gas en kolen; het kan op een duurzame manier met bijvoorbeeld zon, wind of waterkracht; en het kan niet te vergeten ook met kernenergie. Het transport kan over zee of land, of zoals elektriciteit en gas door een complex netwerk om uiteindelijk terecht te komen bij een eindgebruiker zoals huishoudens, het MKB en de industrie. Bovenstaande opsomming omvat al veel maar is verre van compleet; los van andere technologieën staat er ook nog niets over bijvoorbeeld nationale en internationale wet- en regelgeving omtrent energie.

Grand Challenges

Verder staat de onderzoekswereld ook niet stil. Een snelle zoekopdracht leert al vlug dat er aan vele nieuwe manieren van energieopwekking wordt gewerkt, maar ook aan energie-efficiënte oplossingen en manieren van energiegebruik. Dit onderzoek is ook nodig als je het hele thema energie plaatst in het licht van de grand challenge klimaatverandering. Het gebruik van fossiele brandstoffen (voor onder andere energie) is onlosmakelijk verbonden met de opwarming van de aarde, dus is onderzoek naar alternatieve methodes om energie te maken, maar ook om met energie om te gaan als samenleving, hard nodig.

Blik naar Morgen

In de nieuwe toekomstverkenning van STT staat het onderwerp energie centraal en zoals hierboven al geschetst zijn er veel aspecten die gerelateerd zijn aan energie. De eerste maanden van het onderzoek zullen dan ook gebruikt worden om samen met experts een zo compleet mogelijk beeld te vormen van de energiewereld en innovatieve ontwikkelingen in de onderzoekswereld. Dit zal het startpunt zijn voor een verdere verkenning waarbij we aan de hand van vernieuwende en prikkelende toekomstbeelden gaan kijken naar energie in de verre toekomst, waarbij Signals of Change en impact op de samenleving centraal zullen staan.

Ik houd u op de hoogte van de vorderingen in dit project via de website, maar ook via de twitteraccounts @stt_toekomst en @solylady.
Ook kunt u altijd mailen als u geïnteresseerd bent in dit project of een bijdrage wilt leveren.