Ideeën voor betere zorg in de toekomst

9 juni 2015

‘Zorg is een achtergebleven terrein.’ Met deze oneliner opende dagvoorzitter Dik Hermans, bestuurslid van VitaValley, de conferentie ‘Van Toekomstbeeld naar Toepassing in de Zorg’ op vrijdag 29 mei jl. bij Cisco in Amsterdam. Tijdens de middag stond technologie in de zorg centraal. Want technologie is nodig om goede zorg te blijven leveren. Maar hoe ziet de zorg er over een aantal jaar uit en welke technologische toepassingen zijn er dan ontwikkeld of moeten ontwikkeld worden? En heeft iedereen de vaardigheden om hiermee om te gaan?

Heb lef en herontwerp zorgprocessen

Hendrik Blokhuis, Chief Technological Officer Europe, Middle-East, Africa & Russia van Cisco Systems, hield een vlammend betoog over verbinding, ‘omdat ik een passie heb voor technologie die verbindt’. Aan de hand van een aantal herkenbare voorbeelden liet hij de ruim 150 aanwezigen zien dat technologie in de loop der jaren slimmer, kleiner en goedkoper is geworden. ‘We moeten processen gaan herontwerpen. Maar daar is lef voor nodig. Pak vandaag de mogelijkheden aan, want die zijn er, om zorgprocessen te gaan herontwerpen.’

Watson ook inzetbaar in de zorg

‘IBM investeert in zelflerende systemen, dat doet het bedrijf om de mensheid blijvend vooruit te helpen,’ aldus Jan Blommaart, business developer bij IBM. Het Watson-project, resultaat van ruim 30 jaar onderzoek, is hier een mooi voorbeeld van. Watson is een door IBM ontwikkelde supercomputer die 200 miljoen pagina’s per seconde leest. Hij kan een in spreektaal gestelde vraag interpreteren en na een zoektocht door een verzameling van encyclopedieën, boeken, tijdschriften, wetenschappelijke artikelen en gedownloade websites binnen enkele seconden een goed antwoord op de vraag geven. Een arts kan Watson raadplegen en krijgt vervolgens een diagnose en een advies voor behandeling. Watson neemt de belemmering van technologie weg. Omdat het apparaat je begrijpt, kun je ermee communiceren. Dit kan de medische industrie een enorme impuls geven. ‘Denk hierover na,’ aldus Blommaart, ‘Nederland is leidend op het gebied van medische technologie. Wij zouden met dit project de wereld een stap verder kunnen brengen.’

Over 20 jaar synthetische cellen?

Alan Rowan, hoogleraar moleculaire materialen van de Radboud Universiteit Nijmegen, ging in op het belang van onderzoek. Hij gaf een ‘mini-college’ over het ontstaan van een cel. Alles begint immers met een cel. En dus moet je weten hoe een cel werkt. ‘Cellen passen zich aan hun omgeving aan. Waarom? Dat weten we zelfs na 100 jaar onderzoek nog niet. Wat we wel weten is dat cellen kunnen groeien, dat betekent dat ze organen kunnen laten groeien of spieren sterker kunnen maken. Het onderzoek gaat door. Want wellicht zijn we over 20 jaar zover dat we synthetische cellen hebben ontwikkeld.’

Behandelen met augmented en virtual reality

Vanuit een andere ruimte in het Cisco-gebouw gaven onderzoeker Anouk Keizer en consultant Healthcare Jasper Jochem in de vorm van een livestream presentatie een kijkje in het onderzoek van de toekomst met als voorbeeld het onderzoek naar anorexia. Vaak werken traditionele behandelingsmethoden bij deze ziekte niet omdat de patiënten zichzelf anders zien dan ze in werkelijkheid zijn. Met behulp van augmented en virtual reality kan een andere belevingswereld worden getoond zodat de patiënten virtueel een ander lichaam zien dan dat van zichzelf. Het brein wordt dan feitelijk ‘voor de gek gehouden’. Bewezen is dat patiënten hun lichaam dan anders ervaren en dat deze behandelingsmethode goede resultaten boekt.

Pitches als resultaat workshops

In de ochtend werden er voor genodigden zes workshops rond zorggerelateerde onderwerpen georganiseerd. De deelnemers kregen als opdracht de resultaten van hun workshop aan het eind van het middagprogramma te presenteren in een pitch van maximaal twee minuten. Enthousiast deden de workshopleiders verslag van hun bijeenkomst.

Presentatie ‘Beter?! Toekomstbeelden van technologie in de zorg’

Aan het einde van de bijeenkomst werd het boek ‘Beter?! Toekomstbeelden van technologie in de zorg’ door de voorzitter van de Stuurgroep van de toekomstverkenning, Chantal Gill’ard overhandigd aan Bernhard ter Haar, directeur-generaal Participatie en Inkomenswaarborg bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). ‘Beter?!’ vertaalt de technologische ontwikkelingen naar toekomstbeelden voor de zorg. Beelden van hoe de toekomst eruit kan zien, geen voorspellingen. Zowel kansen als bedreigingen van toekomstige technologische toepassingen komen aan bod in de verhalen en andere teksten uit de toekomst.

De publicatie is hier te bestellen.

Een indruk van de conferentie krijgen? Klik hier voor een verslag in woord en beeld.