Conferentie Leeromgeving van de toekomst

11 april 2017

Hoe kunnen schoolgebouwen de innovatie in het beroepsonderwijs optimaal faciliteren? Deze vraag staat centraal in de conferentie Leeromgeving van de Toekomst op donderdag 15 juni 2017 in Den Bosch.

Programma met interactieve deelsessies

De conferentie start met een key-note van Henk Oosterling, filosoof en directeur Rotterdam Vakmanstad, en wordt vervolgd door deelsessies onder leiding van o.a. Dhoya Snijders, projectleider van de STT-toekomstverkenning ‘Altijd bij de les’, Erica Aalsma (de Leermeesters), en Marleen Hermans (TU Delft). De conferentie richt zich op scholen, ontwerpers, beleidsmakers en toezichthouders. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opent de conferentie.

Meer weten en/of aanmelden? Klik hier