Conferentie Leeromgeving van de toekomst

16 juni 2017

Hoe kunnen schoolgebouwen de innovatie in het beroepsonderwijs optimaal faciliteren? Deze vraag stond centraal in de conferentie Leeromgeving van de Toekomst op donderdag 15 juni 2017 in Den Bosch.

Programma met interactieve deelsessies

De conferentie startte met een key-note van Henk Oosterling, filosoof en directeur Rotterdam Vakmanstad, en werd vervolgd door deelsessies onder leiding van o.a. Dhoya Snijders, projectleider van de STT-toekomstverkenning ‘Altijd bij de les’, Erica Aalsma (de Leermeesters), en Marleen Hermans (TU Delft). De conferentie richtte zich op scholen, ontwerpers, beleidsmakers en toezichthouders. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap opende de conferentie.