Eindrapport Agri- & food gepresenteerd

10 april 2015

Naar verwachting wonen in 2050 zo’n 9 miljard mensen op onze aarde. Om tegen die tijd alle monden te kunnen voeden, moet de agri- & foodsector nu al inspelen op deze bevolkingsgroei. Dat kan niet zonder allerlei technologische ontwikkelingen. Denk aan gekweekte hamburgers, bonbons uit de 3D-printer, autorijden op algen en zoutwaterkomkommers in de biologische groentepakketten die door een drone bij de voordeur worden afgeleverd. En natuurlijk altijd het ideale (gemanipuleerde) klimaat voor ieder gewas en robots die dankzij sensoren 24/7 alleen de vruchten plukken die zo naar de supermarkt kunnen. Nu nog toekomstmuziek, maar straks misschien wel heel gewoon.

Toekomstverkenning ‘Van autonome robots tot zilte aardappels’

Op donderdag 9 april 2015 vond in Museum Boerhaave te Leiden de presentatie plaats van het eindrapport van de STT-toekomstverkenning ‘Van autonome robots tot zilte aardappels. Een toekomstverkenning naar de mogelijke invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector 2015-2050′. Voor een goed gevulde zaal in het museum Boerhaave in Leiden ging projectleider Silke de Wilde in op de soms lastige keuzes die de stuurgroep moest nemen. Het is immers niet altijd te voorspellen hoe de technologie zich de komende decennia zal ontwikkelen. Dus is een keuze gemaakt uit twintig technologische ontwikkelingen en daarop zijn diverse scenario’s losgelaten. Een grote groep experts en stakeholders uit de agri- & foodsector heeft hier vervolgens input op gegeven.

Paneldiscussie over betekenis uitkomsten verkenning

In het rapport staan vragen centraal zoals: ‘Welke nieuwe technologieën of nieuwe toepassingen van bestaande technologieën kunnen radicale gevolgen hebben voor de Nederlandse agri- & foodsector? Welke niet-technologische ontwikkelingen spelen mogelijk ook een rol?’ Onder leiding van prof.dr.ir. Maarten Steinbuch (TU Eindhoven) ging vervolgens een panel bestaande uit Theo Bruinsma (Marel, GMV/FME Cluster Agro&Food), drs. Fons Goselink (Provincie Gelderland), Emo van Halsema (Lely Industries), drs. Elies Lemkes-Straver (ZLTO) en dr.ir. Martijntje Smits (Universiteit Utrecht) in op de betekenis van de uitkomsten van de STT-verkenning.

Overhandiging eerste exemplaar

Het eerste exemplaar van het eindrapport van de verkenning werd aan het eind van de bijeenkomst door de voorzitter van de stuurgroep STT-verkenning, prof. dr. Margot Weijnen (rechts op de foto) en Rein Willems (voorzitter STT links op de foto) overhandigd aan Directeur-Generaal Agro mr. dr. Hans Hoogeveen, MPA (Ministerie van Economische Zaken) (midden op de foto).
De DG kondigde aan dat de bewindslieden van zijn ministerie de ‘opdracht’ die het rapport bevat zullen oppakken. Bij deze gelegenheid werd voortvloeiend uit de verkenning tevens de oprichting van een platform Agrifoodtech aangekondigd, een initiatief van vier leden van de stuurgroep (FME, de federatie 3TU, WUR, en LTO Nederland. De DG zegde toe het platform te zullen faciliteren.

De publicatie is hier als pdf verkrijgbaar.