Boekpresentatie ‘Met de kennis van Morgen. Toekomstverkennen voor de overheid.’

5 november 2018

Op donderdag 22 november wordt in ProDemos het boek ‘Met de kennis van Morgen; Toekomstverkennen voor de overheid’ gepresenteerd.
Het boek, onder redactie van Patrick van der Duin en Dhoya Snijders, bevat recente casussen van toekomstverkenningen die adviesraden en planbureaus hebben uitgevoerd om toekomstbestendig advies te leveren aan de overheid.

Samen met deze adviesraden en planbureaus (CBS, CPB, PBL, KNMI, COGEM, RIVM, SCP, AWTI, WRR en  Rathenau Instituut) geven zij inzicht in de wijze waarop de verkenningen uitgevoerd worden en hoe de bevindingen hun weg vinden naar de Nederlandse politieke besluitvorming. Ook worden de resultaten van de verkenningen beschreven.

Programma boekpresentatie

De boekpresentatie is op donderdag 22 november in ProDemos om 16.00 uur. In een door Ellen van Doorne (Ministerie van Binnenlandse Zaken) gepresenteerde bijeenkomst zal Patrick van der Duin (STT) een algemene toelichting geven op de aanleiding en achtergronden van het boek. Ira van Keulen (Rathenau Instituut) en Ton Manders (CPB) zullen daarna hun hoofdstukken presenteren.

Vervolgens is er een paneldiscussie met onder andere:

  • Vincent Marchau (Hoogleraar Methoden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en heeft een leerstoel inzake Onzekerheid en Adaptiviteit van Maatschappelijke Systemen)
  • Geert Draijer (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en voorzitter Rijksstrategenberaad)
  • Wieke Pot (promovendus bij de Wageningen University & Research op het gebied van toekomstverkenningen)

Na afloop vindt er een borrel plaats.

Praktische informatie en aanmelden

  • Wanneer: donderdag 22 november, van 16.00 – 17.30 uur (inloop is vanaf 15.30 uur)
  • Waar: Studio Dudok, ingang Bezoekerscentrum ProDemos, Hofweg 1, Den Haag
  • Toegang: toegang is gratis, maar aanmelden is verplicht. Je kunt je aanmelden via ons online reserveringssysteem