Het vervoer van 2040 begint vandaag

Toekomstverkenning Superintelligent vervoer - LEF brainstormbijeenkomst april 2011 ideeen genereren- STT - Stichting Toekomstbeeld der Techniek
12 februari 2013

Toekomstverkenning Superintelligent vervoer - overzicht eindconferentie Het vervoer van 2040 begint vandaag - STT - Stichting Toekomstbeeld der TechniekHoe kan het vervoer er over een kleine 30 jaar uit zien? Die vraag stond centraal op 5 februari 2013 tijdens de drukbezochte eindconferentie Het vervoer van 2040 begint vandaag.

Onder het bezielend voorzitterschap van Carlo van de Weijer (Tomtom) heeft een aantal sprekers die middag in Madurodam hun visie gedeeld met de ruim 180 aanwezigen uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Vervolgens vond in interactie met de aanwezigen een paneldiscussie plaats over het vervoer in 2040. Bekijk de video’s van:

De overhandiging van het 1e exemplaar van de eindpublicatie Het vervoer van morgen begint vandaag vormde de afsluiting van deze bijeenkomst.

Een sfeer impressie van de enthousiaste en open sfeer van deze middag kunt u hier bekijken.

Hoe zien jongeren de toekomst van vervoer?

Om die vraag te beantwoorden hebben wij op 6 juni 2012 zo’n vijftien starters uit de organisatie van verschillende stuurgroepleden bij elkaar gebracht. Aan de hand van drie vervoersconcepten hebben zij met elkaar van gedachten gewisseld over hoe personenvervoer er in 2040 uit zou kunnen zien. Interessante uitkomsten hiervan zijn onder meer dat zij factoren die van invloed zijn op de vraag naar vervoer en wijze van vervoer anders wegen of benoemen dan hun oudere collega’s, bijvoorbeeld:

 • Jongeren zien een grotere rol voor ondergronds (goederen)vervoer. Vrijgekomen ruimte bovengronds kan onder andere voor (meer) natuur worden gebruikt.
 • Schaarste aan omgevingsfactoren is niet per se een gegeven, je kan het ook bewust creëren.

Een belangrijke overlap in hun zienswijze met die van hun oudere collega’s is dat de eigen (leef- en verplaatsings)omgeving van een persoon van groot belang is.

Deze uitkomsten worden meegenomen bij de definitieve beschrijving van de vervoersconcepten en hun wisselwerking met de samenleving. To be continued…

Aanzet vervoersconcepten

Op 30 november 2011 was STT het decor voor een creatieve verdiepingsbijeenkomst rond Superintelligent Vervoer. Het doel van deze sessie was het bedenken en uitwerken van toekomstige vervoersconcepten. Verdeeld over vier groepen zijn de verschillende deelnemers aan de hand van de vier wereldbeelden aan de slag gegaan.
De ochtend is erg succesvol verlopen. De vier groepen hebben hard gewerkt om tot een vervoersconcept per wereldbeeld te komen (zie ook het filmpje hieronder). Dit leverde interessante en uiteenlopende ideeën voor de toekomst van vervoer op, met titels als “My Way”, “Smart”, “Mobiliaal” en “Flintstone 2.0”.
Toekomstverkenning Superintelligent vervoer - My Way vervoersconcept individuele welvaart - STT - Stichting Toekomstbeeld der TechniekToekomstverkenning Superintelligent vervoer - Flintstone 2.0 zelfvoorzienende eenheid - STT - Stichting Toekomstbeeld der Techniek
Proef de sfeer van 30 november en bekijk: filmpje met impressie van deze ochtend.
De verschillende ideeën blijken zowel tegenstellingen als enkele opvallende parallellen te bevatten. Ten aanzien van personenvervoer blijken de volgende punten in vrijwel alle concepten in meer of mindere mate terug te komen:

 • Veel virtueel
 • Diensten en producten op de gebruiker afgestemd, op maat gesneden
 • Geen bezit maar gebruik.

Ook rond goederenvervoer komen doorsnijdende gedachtes naar voren:

 • Meer bulk dan losse producten
 • Lokale productie en of assemblage
 • Lokale afhaalpunten automatische bezorging.

Al met al heeft deze inspirerende ochtend voldoende stof tot nadenken opgeleverd. De komende tijd zal dan ook in het teken staan van het creëren en uitwerken van verschillende vervoersconcepten. Als opwarmer enkele vragen die hierbij verder worden bestudeerd:

 • Is het bezitten van een voertuig straks nog noodzakelijk?
 • Zijn virtuele verplaatsingen daadwerkelijk een goed alternatief?

Bouwstenen toekomstbeelden

Op 26 april 2011 heeft een brainstorm bijeenkomst rond Superintelligent Vervoer plaats gevonden in het LEF Future Center (Utrecht). Tijdens deze interactieve bijeenkomst werden deelnemers uitgedaagd ideeën in beelden om te zetten over hoe Nederland er in 2040 uit zou kunnen zien. Vertrekpunt hierbij waren de thema’s “Nederstad Wereldstad”, “Grijze Wereld”, “Stadseiland”, “Digitale wereld” en “Ieder voor zich”.


Aan de hand van deze thema’s zijn leden van de verschillende groepen samen met jongeren, leden van Mensa en anderen die nog niet eerder bii de studie betrokken waren – maar wel ideeën over het onderwerp hadden – aan de slag gegaan. Enkele uitkomsten t.a.v. de Nederlandse samenleving in 2040 gaan over:

 • Eigen keuzes en zelforganisatie centraal
 • Goederen worden diensten
 • Onthaaste stad: bovengronds “back to nature”, ondergronds hoogwaardige infrastructuur
 • De ‘leefcamper’ als woon(- en werk)omgeving voor de nieuwe nomade: je draagt je woning met je mee.

Toekomstverkenning Superintelligent vervoer - LEF brainstormbijeenkomst april 2011 omgekeerd denken- STT - Stichting Toekomstbeeld der TechniekAan de hand van deze uitkomsten hebben we gekeken hoe personen- en goederenvervoer er dan uit zou komen te zien. Ideeën hierover zijn onder meer:

 • Integratie van activiteit en mobiliteit
 • Goederen en diensten komen naar jou toe i.p.v. dat je er zelf achteraan moet.
 • Vervoer: minder omdat het moet, meer omdat je wil
 • Onderscheid in (manier van) vervoer binnen de stad en op het platteland / tussen ‘hotspots’
 • Ondergronds vervoer

 

Toekomstverkenning Superintelligent vervoer - LEF brainstormbijeenkomst april 2011 ideeen genereren- STT - Stichting Toekomstbeeld der TechniekDaarnaast kwamen aspecten naar voren waarover nadrukkelijk verschillende opvattingen leven, danwel waarvoor de ontwikkeling verschillende kanten uit kan gaan. Dit betreft onder andere:

 • Lokaal (inter)nationaal
 • Concentratie van functies spreiding van functies
 • Meer vervoer minder vervoer
 • Vervoersconstante (uur tot vijf kwartier reizen per dag) houdt ook in toekomst stand houdt niet langer stand

De resultaten van de bijeenkomst worden gebruikt als bouwstenen voor mogelijke toekomstbeelden. Zij vormen input bij het vaststellen van focuspunten / thema’s voor het vervolg van de verkenning.

Wilt u de sfeer van deze ochtend proeven? Kijk dan op http://vimeo.com/23678362.