Big Data en de toekomst

8 februari 2016

Op vrijdag 5 februari 2016 vond de eerste NTV-bijeenkomst van het jaar plaats met als onderwerp Big Data en de Toekomst. In een volle zaal vertelde Ruud Nijhuis van IBM over de mogelijkheden van Watson, een Big Data systeem dat in 2011 van de beste ‘Jeopardy’-spelers van de VS wist te winnen (zie film). Sindsdien is het systeem verder ontwikkeld en wordt het toegepast als adviseur in de zorg, helpt het investeerders in de financiële wereld, en wordt het in speelgoed dinosaurussen verwerkt om kinderen op een vermakelijke manier te onderwijzen.

Welke menselijke processen vervangt Watson?

Watson kan natuurlijke taal begrijpen en heeft een veel grotere rekenkracht dan de mens. Het systeem stelt ons voor de vraag wat we met dergelijke rekenkracht kunnen, en – in een tijd dat technisch veel mogelijk is – wat we met dergelijke nieuwe slimme applicaties willen. Wat betekent de opkomst van intelligente data systemen voor de plaats van mensen in de samenleving? Hoe moeten we ons verhouden tot Watson en zijn (of haar) concullega’s?

Toekomstverkenning Big Data

In de tweede helft van de bijeenkomst ging STT-projectleider Dhoya Snijders in op de STT-toekomstverkenning naar Big Data en de toekomst van het voorspellen middels ‘predictive analytics’. Aan de hand van statistische correlatie kunnen we een steeds betere inschatting maken wat toekomstig gedrag zal zijn, of het nu gaat om toekomstige aankopen, toekomstige ontmoetingen, of toekomstige misdaad.

Workshop

Tijdens het workshopgedeelte ontstond een levendige discussie over de toekomst van data: welke data wordt er over 20 jaar geregistreerd in uw huis of op straat? Kan Big Data worden ingezet om de geestelijke gezondheid van iemand te analyseren? En, als dit kan aan de hand van openbare bronnen zoals columns, brieven en online profielen, willen we dit dan wel? Meer vragen dan antwoorden zorgden voor een geanimeerde borrel en een bruisende opening van het NTV-jaar.

Programma NTV workshops 2016

Het gehele programma van het Netwerk Toekomstverkenningen voor 2016 is inmiddels bekend:
– Vrijdag 15 april 2016: Robotica
– Vrijdag 3 juni 2016: WLO leefomgeving scenario’s
– Vrijdag 9 september 2016: Toekomstmonitor
– Vrijdag 11 november 2016: Internet of Things