50 jaar STT in stijl gevierd

8 maart 2018

Bij een jubileum moet worden stil gestaan. Zeker bij een 50-jarig jubileum zoals dat van STT. Dat gebeurde  in de vorm van een inspiratievolle middag op woensdag 7 maart in theater Diligentia in Den Haag. Daar werd ook de jubileumuitgave ‘Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT’ gepresenteerd.

50 jaar historie

Oud-directeuren, oud-projectleiders, oud-medewerkers, oud-Young STT’ers, oud-bestuursleden, maar ook velen die nu direct bij STT zijn betrokken: ze waren er bijna allemaal. Het programma was afwisselend. Dagvoorzitter Chris van ’t Hof loodste de aanwezigen door de middag heen. Allereerst gaf de huidige directeur Patrick van der Duin een beeld van waar STT momenteel mee bezig is en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Vervolgens werden alle aanwezige oud-directeuren op het podium geroepen. Bijna 50 jaar STT-historie bijeen!

Stof tot nadenken

STT-bestuurslid hoogleraar Systeem- en Regeltechniek Maarten Steinbuch hield, ondersteund door enkele filmpjes, vervolgens een gloedvol betoog waarin de vraag centraal stond: worden robots onze vrienden? Een unaniem antwoord hierop was niet te geven, in ieder geval niet tijdens deze jubileumbijeenkomst. Het gaf de aanwezigen ongetwijfeld wel stof tot nadenken.

Inspirerende betogen

Vier (oud-)projectleiders, Hans Timmerman, Lex Kwee, Rifka Weehuizen en Dhoya Snijders, blikten nog een keer terug op hun project: wat zagen ze destijds goed en wat hebben ze gemist? Het werden vier inspirerende betogen die soms met harde hand door de dagvoorzitter moesten worden afgesloten.

Kijk op urban future

Maarten Hajer, hoogleraar Urban Futures, keek in zijn lezing terug op grote stedelijke veranderingsopgaven uit het verleden om te zien hoe collectieve verbeelding destijds tot stand kwam, hoe we nu aan onze toekomst werken en welke nieuwe ‘techniques of futuring’ mogelijk een zinvolle bijdrage aan de transformatie zouden kunnen leveren.

Impuls

Daarna vertelden Dolf Noordman, Sigrid Burg en Marten Nijhof, drie (oud) Young STT’ers, over de rol van technologie binnen hun vakgebied. Drie enthousiaste verhalen die ook duidelijk maakten dat Young STT ertoe doet en een belangrijke impuls voor STT is.

Jubileumboek

Aan het eind van de middag kregen alle aanwezigen het boek ‘Voortschrijdende inzichten. De geschiedenis van 50 jaar STT’ uitgereikt. Hierin kijken we niet alleen terug op de afgelopen 50 jaar, maar kijken we ook vooruit. Want dat is en blijft de core business van STT. Ook de komende 50 jaar.

Foto: Karel Luyben (links), voorzitter STT, krijgt een exemplaar van het jubileumboek overhandigd van STT-directeur Patrick van der Duin