1968 – 2018: 50 jaar STT

11 januari 2018

Eind februari 2018 is het vijftig jaar geleden dat STT werd opgericht. Oprichter van STT was KIVI, het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs. Zij besloten op advies van Jaap Smit, destijds Adviseur inzake de Organisatie van de Rijksdienst en in die functie de hoogste ambtenaar in Nederland, zich meer bezig te gaan houden met toekomstige technische ontwikkelingen en daarvoor als het ware de spil in de samenleving te worden.

Gespreksgroep

KIVI richtte vervolgens een gespreksgroep op om dit idee verder uit te werken. Besloten werd om hiervoor een stichting in het leven te roepen. Die stichting moest zelfstandig acteren, met een eigen directeur en een eigen organisatie. Zo geschiedde en op de bijzondere datum 29 februari 1968 werd de Stichting Toekomstbeeld der Techniek opgericht. De rest is historie…

Onafhankelijk, klein, groot netwerk

In die vijftig jaar zijn bijna honderd verkenningen en (quick) scans uitgevoerd en gepubliceerd waaraan vertegenwoordigers van de overheid, de wetenschap en de top van het Nederlandse bedrijfsleven, in welke vorm dan ook, hebben meegewerkt. De deskundigen die bij de studies zijn of waren betrokken, droegen en dragen allemaal zelf verantwoordelijkheid in het betreffende vakgebied van de betreffende studie. Toen, eind jaren zestig, maar nu nog steeds. STT fungeert als katalysator en zet aan tot nadenken. Onafhankelijk, klein maar met een groot en belangrijk netwerk.

Jubileumjaar

Vijftig jaar de blik vooruit. In 2018 staan we het hele jaar door stil bij dit bijzondere jubileum. Dat doen we onder meer door de publicatie van een boek waarin we niet alleen terug kijken op die vijftig jaar, maar waarin we natuurlijk ook vooruitkijken naar de komende jaren. Maar we gaan meer doen. Want wie schrijft, blijft. Dus verschijnen er in 2018 nog twee boeken over toekomstverkennen. Het eerste schrijven wij met tien adviesraden en planbureaus die elk op hun gebied met toekomstverkennen bezig zijn. Dit boek verschijnt kort voor de zomer. Het andere boek verschijnt in december in de (AUP-)serie Elementaire deeltjes en heeft als titel ‘De Toekomst’.

Toekomstverkenningen

Natuurlijk staan onze toekomstverkenningen ook in 2018 centraal. Onze verkenning naar de toekomst van Leren wordt in juni groots afgerond met een symposium dat wij samen met het Ministerie van OCW organiseren. In september publiceren wij een Delphi-survey in het kader van de toekomstverkenning Veiligheid.

Early bird bijeenkomsten, Young STT, Nationale Toekomst Monitor, NTV

Verder gaan wij Early bird-bijeenkomsten en een event met Young STT organiseren, presenteren wij de 2e Nationale Toekomst-monitor en buigt het Netwerk Toekomstverkenningen zich over de toekomst van Civil Society.