NTV – Coyan Tromp over ‘Wicked Philosophy’
Datum Vrijdag 7 juni 2019
Tijd 15.00 - 17.00 uur
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Kosten Voor leden gratis

Coyan Tromp van de Universiteit van Amsterdam is curriculumontwikkelaar bij het Instituut voor Interdisciplinaire Studies en heeft aan de wieg gestaan van de bacheloropleiding Future Planet Studies. Tevens is zij assistant professor wetenschapsfilosofie en doceert ze binnen diverse interdisciplinaire programma’s.

Wicked Philosophy for Wicked Problems – Beloften en bedreigingen van het complexiteitsdenken en de scenariomethode bij het zoeken naar probleemoplossingen voor complexe problemen

In haar afgelopen jaar verschenen boek Wicked Philosophy – Philosophy of Science and Vision Development for Complex Problems probeert Tromp benaderingen vanuit de natuurwetenschappen, de sociale wetenschappen en de menswetenschappen samen te brengen om oplossingen te kunnen zoeken voor de complexe, persistente problemen (‘wicked’ problems) waar we in deze tijd op allerlei fronten mee geconfronteerd worden. Zelf opereert ze op het snijvlak van mens en aarde, waar grote uitdagingen voorliggen op het gebied van energie, klimaat, voedsel en water. Maar ook in de gezondheidszorg, rond migratie, verstedelijking, de democratie en tal van andere domeinen spelen vergelijkbare problemen.

Complexiteitsdenken

Tromp onderzoekt in hoeverre het complexiteitsdenken een goede uitvalsbasis biedt om tot de benodigde integratieve benadering te komen. Een benadering waarin de natuurwetenschappen en de sociale en menswetenschappen elkaar kunnen ontmoeten in plaats van tegen elkaar te botsen. Een benadering ook waarin systeemdenken – broodnodig om tot gedegen probleemanalyses te komen – gecombineerd kan worden met de handelingsdimensie die aan het zoeken naar oplossingen verbonden is. Zij gaat met het Netwerk Toekomstverkenningen graag in discussie over de vraag of het complexiteitsdenken een nieuw, toekomstbestendig paradigma vormt dan wel zou kunnen vormen, of dat het juist het gevaar met zich meebrengt dat de sociale en menswetenschappen opnieuw gedomineerd zullen worden door de natuurwetenschappen, alleen nu nog een tandje erger als voorheen?

Rol reflexive design

Een tweede kwestie waar zij graag over van gedachten wisselt, is de mogelijke rol van de reflexive design (een benadering waarin complexiteitsdenken, systeemdenken en de handelingsdimensie bijeen gebracht worden) en de scenariomethode bij het zoeken naar oplossingen van complexe problemen. Is dit wellicht een aanpak waarmee tot we dynamische, adaptieve beleidsstrategieën zouden kunnen komen?