NTV
Datum vrijdag 5 april 2019
Tijd 15.00 - 17.00 uur
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Kosten ---

NTV-bijeenkomst met Andrew Segrave van KWR over ‘Anticipatory Water Governance’

In de huidige transitieperiode is er behoefte aan nieuwe wetgeving, bestuursvormen en economische systemen. Nieuwe technieken bieden mogelijkheden voor waterorganisaties, maar ze vragen vaak ook om een bredere taakopvatting en een andere verdeling van verantwoordelijkheden, kosten en risico’s. Deze twee zaken samen betekenen dat waterorganisaties steeds meer flexibel moeten zijn om zich adaptief aan te kunnen passen op de veranderende omstandigheden. Tegelijkertijd willen de organisaties proactief zijn. Sommige aspecten, zoals bijvoorbeeld infrastructurele investeringen, zijn nu eenmaal te kostbaar om op elke verandering aan te passen. Deze aspecten moeten robuust zijn. Contextuele veranderingen brengen bovendien nieuwe kansen en bedreigingen met zich mee. Om de kansen te benutten en de bedreigingen te keren is ‘anticipatief’ waterbeheer essentieel. De onderzoekers van KWR hebben laten zien hoe ‘anticipatief vermogen’ een vereiste is voor waterorganisaties om een bepaalde mate van veerkracht in stand te kunnen houden. Vroegtijdige signalering vergroot de adaptieve capaciteit. Tegelijkertijd is er een ‘afruil’ tussen de adaptieve capaciteit en de anticipatieve capaciteit. In deze presentatie wordt getoond hoe ‘anticipatief en adaptief waterbeheer’ zijn geoperationaliseerd voor de watersector, en hoe dit model is toegepast op sector niveau (casus Kennisactiewater.nl in Amsterdam) en op organisatieniveau.

Meer informatie over Andrew Segrave is hier te vinden: https://www.kwrwater.nl/experts-expertises/experts/andrew-segrave/.