Masterclass: Adaptive Planning
Datum vrijdag 22 september 2017
Tijd 08.30 - 17.30 uur
Locatie STT, Prinsessegracht 23, Den Haag
Kosten € 495,00 voor STT-leden, € 695,00 voor niet-leden

Allerlei sectoren ontwikkelen langetermijnstrategieën. Aangezien de toekomst per definitie onzeker is, moet hiermee rekening gehouden worden. In deze masterclass worden verschillende benaderingen van het plannen uiteengezet en bediscussieerd. Verder wordt aan de hand van real world-cases gekeken hoe dergelijke benaderingen binnen een organisatie kunnen worden toegepast.

Doelen

  • Leren over onzekerheid in relatie tot besluitvorming, i.h.b. diepe onzekerheid
  • Kennismaken met verschillende (adaptieve) benaderingen om met diepe onzekerheid om te gaan
  • Het ontwikkelen van een langetermijnstrategie voor de eigen organisatie

Programma

8.30 – 9.00 Inloop
9.00 – 9.15 Welkom door Vincent Marchau (RU)
9.15 – 10.30 Intro onzekerheid en adaptief plannen door Vincent Marchau
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.00 Methoden om met onzekerheid om te gaan door Warren Walker (TUD)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.30 Intro real world-cases
13.30 – 15.00 Toepassen Adaptief Plannen op real world-cases
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 17.00 Presentaties resultaten real world-cases
17.00 – 17.30 Afsluiting + borrel

Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Toekomstonderzoek in organisaties. Handboek methoden en technieken‘ (redactie Patrick van der Duin).