Masterclass: Adaptive Governance
Datum vrijdag 6 oktober 2017
Tijd 08.30 - 17.30 uur
Locatie KIVI, Prinsessegracht 23, Den Haag
Kosten € 495,00 voor STT-leden, € 695,00 voor niet-leden

Onverwachte veranderingen leggen grote druk op de sturing van organisaties. Hoewel mensen middels ICT met elkaar verbonden zijn, blijft besluitvorming nog traditioneel en niet verenigbaar met de snelheid die vereist is in het digitale tijdperk. Dit maakt het lastig om in te spelen op veranderingen. In deze masterclass worden aan de hand van een game de problemen met governance blootgelegd en adaptieve vormen van governance neergezet.

Doelen

  • Een overzicht krijgen van principes, instrumenten en theorieën om uw organisatie adaptief te maken
  • Het begrijpen van de omgevingsdynamiek
  • Het vertalen van principes, instrumenten en theorieën naar uw praktijk situatie

Programma

8.30 – 9.00 Inloop
9.00 – 9.05 Welkom door Patrick van der Duin (STT)
9.05 – 9.30 An introduction to adaptive governance – Marijn Janssen (TU-Delft)
9.30 – 10.30 Adaptieve besluitvormingsprocessen – Haiko van der Voort (TU-Delft)
10.30 – 10.45 Pauze
10.45 – 12.00 Game: adaptieve governance in practice- Haiko van der Voort
12.00 – 13.00 Lunch
13.00– 14.00 Methoden om met onzekerheid om te gaan – Marijn Janssen
14.00 – 15.00 Toepassen Adaptief governance op real world-cases
15.00 – 15.30 Pauze
15.30 – 17.00 Presentaties resultaten real world-cases
17.00 – 17.30 Afsluiting + borrel

Alle deelnemers ontvangen het boek ‘Toekomstonderzoek in organisaties. Handboek methoden en technieken’ (redactie Patrick van der Duin).