Netwerk Toekomst Verkenningen

Het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV) is een open platform voor professionals die toekomstverkenningen zo wetenschappelijk mogelijk uitvoeren. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld over methoden en resultaten om de kwaliteit van toekomstverkennen als professie te bevorderen. Eenmaal per twee maanden is er een plenaire bijeenkomst. Het NTV wordt gesponsord door Stichting Toekomstbeeld der Techniek en maakt deel uit van STT Academy.

Deelnemer worden van het NTV

NTV organiseert lezingen en bijeenkomsten voor de deelnemers. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd voor conferenties van STT. Deelname aan het NTV kost € 50,00 per jaar. Om deelnemer te worden kunt u contact opnemen met het NTV via ntv@stt.nl. Het NTV kent personen uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappij.
Leden van het Algemeen Bestuur van STT kunnen gratis deelnemen.
Voor buitenstaanders bestaat de mogelijkheid om als kennismaking éénmaal gratis aan een sessie deel te nemen.

In het verleden door het NTV behandelde onderwerpen

2020
31 januari: Jorren Scherpenisse over ‘Tucht van de Tijd’
5 juni: Coyan Tromp over complexiteitsdenken

2019
1 februari: de toekomst van civil society met Hans Nijeboer
5 april: Andrew Segrave van KWR over ‘Anticipatory Water Governance’
6 september: Addy Schulte over zijn boek ‘De strijd om de toekomst’
18 oktober: David Hamers over toekomstscenario’s van het PBL
29 november: boekpresentatie ‘Toekomstbeelden van de maatschappij: de civil society als voorhoede van de samenleving in 2035’