Netwerk Toekomst Verkenningen

Het Netwerk Toekomstverkenningen (NTV) is een open platform voor professionals die toekomstverkenningen zo wetenschappelijk mogelijk uitvoeren. Binnen het platform wordt kennis uitgewisseld over methoden en resultaten om de kwaliteit van toekomstverkennen als professie te bevorderen. Eenmaal per twee maanden is er een plenaire bijeenkomst. Het NTV wordt gesponsord door Stichting Toekomstbeeld der Techniek en maakt deel uit van STT Academy.

Deelnemer worden van het NTV

NTV organiseert lezingen en bijeenkomsten voor de deelnemers. Daarnaast worden de deelnemers uitgenodigd voor conferenties van STT. Deelname aan het NTV kost € 50,00 per jaar. Om deelnemer te worden kunt u contact opnemen met het NTV via ntv@stt.nl. Het NTV kent personen uit het bedrijfsleven, overheid, kennisinstellingen en maatschappij.
Leden van het Algemeen Bestuur van STT kunnen gratis deelnemen.
Voor buitenstaanders bestaat de mogelijkheid om als kennismaking éénmaal gratis aan een sessie deel te nemen.

Geplande bijeenkomsten in 2017

  • Vrijdag 19 mei 2017
  • Vrijdag 15 september 2017
  • Vrijdag 27 oktober 2017
  • Vrijdag 24 november 2017

In het verleden door het NTV behandelde onderwerpen:


31 maart 2017

Zorg in de toekomst

17 februari 2017
Civil Society

11 november 2016
Internet of Things

3 juni 2016
Bijeenkomst over WLO-scenario’s

15 april 2016
Robots als volgende stap in de evolutie

5 februari 2016
Big data en de toekomst

11 december 2015
De toekomst van het (academisch) toekomstonderwijs

18 september 2015
Presentatie Verkenning Technologische Innovaties voor de Leefomgeving

26 juni 2015
De toekomst van de toekomstprofessional

27 maart 2015
Overtuigingskracht van toekomstbeelden

12 december 2014
Het EU rapport The future of Europe is science. De vraag rees of NTV iets met de resultaten van dit rapport zou moeten doen.