Carlijn Naber

Carlijn Naber onderzoekt namens STT de toekomst van veiligheid. Hierbij gaat zij vanuit het perspectief van de mens over de grenzen van sectoren en domeinen heen op zoek naar relevante technologische ontwikkelingen. Het resultaat is het ontwikkelen van beelden over de veranderende betekenis van veiligheid in de toekomstige samenleving. Daarnaast coördineert zij de activiteiten van Young STT.

Carlijn bestudeert hoe de sociale omgeving menselijk denken, emoties en gedrag beïnvloedt vanuit haar master Economische Psychologie aan de Universiteit van Tilburg. Haar sociaal wetenschappelijke kennis combineert ze met een creatieve mindset vanuit haar afstudeerrichting Fashion & Branding aan het Amsterdam Fashion Institute.