Anbi status

Stichting Toekomstbeeld der Techniek is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI, RSIN 003014034), waarvoor de volgende fiscale voordelen gelden:

  • een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang;
  • uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking;
  • als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken, uiteraard binnen de daarvoor geldende regels.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding. Voor de salariëring van de staf wordt uitgegaan van BBRA-schalen (7-17).

Jaarverslagen

Hier vindt u de jaarverslagen van de afgelopen jaren

In deze jaarverslagen is ook het bestuursverslag terug te vinden.

Beleidsplan

In het werkprogramma 2020 vindt u de hoofdlijnen van het beleidsplan.

Statuten

Hierbij vindt u de statuten die zijn behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 16 maart 2016.